Технология

Продълбочител Digger

1 Зона на дълбоко разрохкване и смесване на растителните остатъци. Дълбочина на разрохкване 25–50 см. Специалната форма на работните органи осигурява отлично проникване в тежки почви с много ниско съпротивление при теглене. Работните органи са разположени на два реда. В екстремни условия може да се използва само един ред за да се намали съпротивлението при теглене. 
2 Зона на настройка на дълбочината. Подравняващите дискове също увеличават ефекта на затрупване на растителните остатъци.
3 Зона на раздробяване на буците и уплътняване на почвата. Оптималното притъпкване на почвата осигурява добра инфилтрация на водата и повишаване влажността на почвата.

Висока производителност

 • Новата форма на ралото (лемеж) е с много нисъко сцепление и дава възможност за висока работна скорост - до 12 км/ч.
 • Ралата гладко проникват в почвата, която се обработва без да я смесват със слоя, който е под оранта, т.н. биологично неактивна почва.
 • Възможност на вдигане на един редработни тела в тежки условия, като мочурища, край на браздите или разораване на пътищата след прибиране на реколтата.
 • Дватареда работни органи гарантират много добра стабилност на машината и прецизен контрол надълбочината на работа, без необходимост за използването на копиращите колела. Големия просвет на рамата 750 mm осигурява отлична проходимост.
 • Новата форма на ралото (лемеж) е с много нисъко сцепление и дава възможност за висока работна скорост - до 12 км/ч.
 • Ралата гладко проникват в почвата, която се обработва без да я смесват със слоя, който е под оранта, т.н. биологично неактивна почва.
 • Възможност на вдигане на един редработни тела в тежки условия, като мочурища, край на браздите или разораване на пътищата след прибиране на реколтата.
 • Дватареда работни органи гарантират много добра стабилност на машината и прецизен контрол надълбочината на работа, без необходимост за използването на копиращите колела. Големия просвет на рамата 750 mm осигурява отлична проходимост.

Техника

Продълбочител Digger N

 1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
 2. Дискове за затрупване, задържане на изхвърчащите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.
 3. Заден двоен шипов валяк за натрошавене на буците. 

Продълбочител Digger N

 1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
 2. Дискове за затрупване, задържане на изхвърчащите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.
 3. Заден двоен шипов валяк за натрошавене на буците.

Продълбочител Digger N

 1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
 2. Дискове за затрупване, задържане на изхвърчащите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.
 3. Заден двоен шипов валяк за натрошавене на буците.

Продълбочител Digger P

 1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
 2. Дискове за затрупване, задържане на изхвърчащите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.
 3. Заден двоен шипов валяк за натрошавене на буците.
 4. Заден валяк осигурява добро обратно уплътняване, раздробяване на буците и изравняване на повърхността на почвата.

Варианти на концепцията Digger

 

 

 

1

Digger N

защита със срязващ сегмент

4

Digger N Fert+ COMPACT

интегриран резервоар за тор, допълнително наторяване до 2 хоризонта

2

Digger N

хидравлична защита

5

Digger P Fert+ COMPACT

теглич и заден цилиндър, интегриран резервоар за тор, допълнително наторяване до 2 хоризонта

3

Digger N Fert+

преден резервоар за тор, допълнително наторяване до 2 хоризонта

6

Digger P HW

допълнителен носач с мост, резервоар за тор, торене до 2 хоризонта

Варианти на машините

Благодарение на различните варианти, тази машина е в състояние да отговаряна различните изисквания в зависимост от вашите нужди. Вижтевариантите, които можете да получите при нас.

Базови варианти на машината

Digger N - Базов вариант
Машина с хидравлична защита на лемежите, със засипващи дискове.
Digger N - Без засипващи дискове
Машина с хидравлична защита на лемежите, без засипващи дискове.
Digger N - Механична защита
Машина с механична защита на лемежите, със засипващи дискове.
Digger N - Механична защита на лемежите без засипващи дискове
Машина с механична защита на лемежите, без засипващи дискове.
Digger N Fert+
Машина с преден резервоар за тор и с допълнително наторяване до 2 хоризонта.
Digger N Fert+ Compact
Машина с интегриран резервоар за тор и с допълнително наторяване до 2 хоризонта.
Digger P Fert+ Compact
Полуприкачен вариант на машината, оборудван с теглич и заден пневматичен цилиндър. С интегриран резервоар за тор и с допълнително наторяване до 2 хоризонта.
Digger P HW
Полуприкачен вариант на машината с допълнителен носач на резервоара за тор, допълнително наторяване до 2 хоризонта.

Здрава конструкция

 • На ключовите възли са използвани неръждаеми високо закалени метали за удължена експлоатация.
 • Високо легиранаи компактна прикачена рама.
 • Към работните органи са прикачени пластинки от синтерован карбид за голяма дълготрайност.
Законтряне на ралата
Pалата са хидравлично пресованисъс силаза освобождаване на върха 1100 кг или можете да изберете вариант с механично пресоване.
Механично пресоване на ножовете
Вариант с механична защита на лемежите - при прекалено голямо съпротивление се стига до срязване на предпазния сегмент.
Увеличаване на дълготрайността на ралата
Остриетата на ралата са снабдени с пластинкиот синтерован карбид за висока дълготрайност, ниско износване и поддържане на оптимална геометрия на ралата.
Дискове за изравняването
Дисковете за изравняването заравняват почватапочва пред задните валяци като същевременно се гарантира прецизно изравняване на браздите.
Валяк
Задният двоен валяк с назъбени дисковеза фина обработка на буците оставят почвата в състояние като преди подготовка за сеене при минималнитехнологии,иликато основна есенна обработка на почвата за пролетните култури.
Ралници
Ралниците с тип „лястовичи опашки“ много добре затрупват растителните остатъци а изравнителните дискове и двоен валяк с шипове прецизно изравнява браздите.

Лесно обслужване

Благодарение на минимализиране на местата за настройка,обслужването, но и последващата поддръжка са много опростено действие, с което всеки се справя.

Настройка на дълбочината
Лесна настройка на работната дълбочинас помощта на дистанционери за регулиране. В работното положение машината се опира на задния назъбен двоен валяк.
Настройкана височината на дисковете
Основната настройка на височината на заравящите дисковее автоматична чрез паралелограма на окачване на задния валяк. Дръжките на механичната настройка служат за прецизна настройка.
Хидравлично управление на дисковете
За още по-голям комфорт на оператора, машината може да бъде оборудвана с хидравлично управление на затрупващите дискове (опция).
Настройка на натиска
Опростена механична настройка на натиска на първия реди на двоиния назъбенваляк. С натиска се регулира интензивността на раздробяване на буците. Валякъте снабден с необслужваеми лагери със здрави лагерни тела.
Повдигане на работните органи
За локално по-уплътнена почва, може да се повдигне първия ред работни органи, като по този начин временно намали съпротивление на опънана машината.Повдигането на първия ред е едновременно почистване на пространството между работните органи.
Местоположение на секциите
Позицията на секциите може да се регулира по височина в три позиции и по този начин да се постигне оптимално затрупване на растителните остатъци в различни дълбочиниза обработката.
Странични дефлектори
За по-прецизнаработата машината може да бъде оборудвана със страничнидефлектори, които са настройвани по височината и автоматично копират терена.
Сферични клапани
За по-лесно откачване на хидравличнитесистеми за законтряна на ралото, при спирането на машината, тези системи са снабдени със сферични клапани.

Параметри

Технически параметри Единици Digger 3 N Digger 4 N
Работна ширина мм 2 900 3 900
Транспортна ширина мм 2 990 3 990
Транспортна височина мм  1 790  1 790
Обща дължина на машината мм 3 520─4 000 3 520─4 000
Работна дълбочина мм 250─500 250─500
Брой на работните тела бр 5 / 7  9
Разстояние между работните тела мм 572 / 425 425
Брой на редове на работните тела бр 2 2
Разстояние на редовете мм 950 950
Ширина на работните тела с крилата мм 75 / 295 75 / 295
Просвет на рамата мм 750 750
Работна капацитет ха / ч 2,4─3,6 3,1─4,7
Необходима мощност 1 кВт
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
Работна скорост км / ч 8─12 8─12
Максимална транспортна скорост 2 км / ч 25 25
Максимален достъп на наклона ° 11 11
Изискване за окачване на трактора   ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4
Тегло на машината кг 2 200─2 800 2 900─3 700
Технически параметри Единици Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Работна ширина мм 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Транспортна ширина мм 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Транспортна височина мм  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Обща дължина на машината мм 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Работна дълбочина мм 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Обем на резервоара л     2 000 2 000 2 000 2 000
Обхват на дозировката на тора kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Брой на работните тела бр  9 7 9 7 9
Разстояние между работните тела мм 425 425 425 425 425 425
Брой на редове на работните тела бр 2 2 2 2 2 2
Разстояние на редовете мм 950 950 950 950 950 950
Ширина на работните тела с крилата мм 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Просвет на рамата мм 750 750 750 750 750 750
Работна капацитет ха / ч 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Необходима мощност 1 кВт
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Работна скорост км / ч 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Максимална транспортна скорост 2 км / ч 25 25 25 25 20 20
Максимален достъп на наклона ° 11 11 11 11 11 11
Изискване за окачване на трактора   ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4   ТБЗ кат. 3 и 4; долно окачване K80; око Ø 50, 70 мм
Тегло на машината кг 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Технически параметри Единици Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Работна ширина мм 2 900 3 900  
Транспортна ширина мм 2 990 3 990 2 990
Транспортна височина мм 2 790 2 790 2 600
Обща дължина на машината мм 10 980 10 980 7 500
Работна дълбочина мм 250─500 250─500  
Обем на резервоара л  5 000 5 000  5 000
Обхват на дозировката на тора kg/ha  70─300 70─300  70─300
Брой на работните тела бр  9  
Разстояние между работните тела мм 425 425  
Брой на редове на работните тела бр 2 2  
Разстояние на редовете мм 950 950  
Ширина на работните тела с крилата мм 75 / 295 75 / 295  
Просвет на рамата мм 750 750  
Работна капацитет ха / ч 2,4─3,6 3,1─4,7  
Необходима мощност 1 кВт
HP
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Работна скорост км / ч 8─12 8─12  
Максимална транспортна скорост 2 км / ч 30 30 30
Максимален достъп на наклона ° 11 11 11
Размер на гумите - транспорт   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Изискване за окачване на трактора   ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4; долно окачване K80; око Ø 50, 70 мм
Тегло на машината кг 5 150 - 5 750 5 850 - 6 650 2 900

1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимост от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена, износването на работните органи и тяхната настройка.
2 Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превоз на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустими натоварвания на моста, а също така за необходимо евентуалното използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

Oборудване

Фотогалерия

Видео

Файлове

Указания за употреба

Аксесоари

Валяци

Дисков валяк SDR
Диаметър 580 мм
Тегло 220 кг / м
Двоен шипов валяк DSR
Диаметър 570/570 мм
Тегло 175 кг / м
Допълнителен страничен валяк

Много важен е правилният избор на вида на задния валяк, който с голям дял влияе върху резултата за качество на обработка. Валяка обратно уплътнява почвата и след това раздобява и изравнява. Избора на вида на валяка зависи от типа на почвата и начина на използването на машината.

Валяк Дисков
SDR
С две остриета
DSR
Натрошаване  ●●●○ ●●○○
Трамбоване ●●●● ●●●○
Дълбочина на работата ●●●● ●●●●
Устойчивост срещу запушване ●●●○ ●●●●
Годност за каменистите почви ●●●○  ●●●○
Годност за мокрите почви ●●●●  ●●●●
Тежки почви ●●●●  ●●●●
Средни почви ●●●●  ●●●●
Леки почви ●●●○  ●●●○

Длета

Длето 75 CARBIDE
Длето 55 CARBIDE
Длето 75 MULTICARBIDE PRO
Длето 50 MULTICARBIDE PRO
  

Избираемо оборудване

Странични дефлектори
Хидравлично управление на дисковете
Опорни копиращи колела

За вариант с хидравлична защита.