Технология на производството eXtra STEEL line

eXtra STEEL lineСпециалната технология extra STEEL line позволява използването на високоякостните облагородени материали не само за работните органи на машините, но също така и за изключително натоварените  части на основните рами и настройващите механизми. Рамите на машините в много натоварваните части, са съставени от части от високоякостните стомани стигащи до няколкократна якост в сравнението с обикновените качествени конструкционни материали. Благодарение на технологията extra STEEL line се постига по-ниско тегло на машините и значително по-висока издръжливост при най-взискателната експлоатация.

eXtra STEEL line

 eXtra STEEL line

Конструкция от високоякостните стомани

  • 3 пъти по-висока якост и висока гъвкавост на конструкцията.
  • Значително по-ниско тегло на машината.
  • Рами, работни органи и свръхнатоварвани части.
  • Удължен есплоатационен живот на конструкцията.
  • Икономия на горивото.

 

eXtra STEEL line eXtra STEEL line

 


Снимки от производстевения завод Farmet a. s.

Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Имате ли някакви въпроси? Свържете се с & nbsp; нас.