Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

1 Зона на реверсивно съхранение на тор . Торът се полага на всяка страна на реда , на дълбочина от около 6-10 см .Полагането на тор в двете страни позволява увеличаване на количеството тор и на тяхната ефективност по време на вегетация. В същото време системата от работни органи за двойно внасяне осигурява предварителна подготовка и уплътняване на зоната на засяване и намалява натиска върху работния орган. 
2 Зона на оформяне на сеитбеното легло и поставяне на семената . Двойнодисковите сеещи работни органи ефективно оформят уплътнено сеитбено легло (V-бразда ) и прецизно поставят семената в настроената дълбочина. Уплътненото сеитбено легло и V-браздата осигуряват отличен контакт на семето с почвата и водата в почвата. 
3 Зона на странично притискане на семената . Копиращото колело компресира V-браздата със семето , което кара семето да се притисне странично към почвата. Има разрохкано пространство над семето за по-лесно изникване на растенията.    

 Прецизна сеялка Impact

1 2

 

 1. Двустранно допълнително наторяване с дискови единици.
 2. Сеитбени единици  за прецизна сеитба.

Impact е предназначен за точно засяване на широко обхватни култури (царевица, слънчоглед, рапица) с възможност за допълнително торене с гранулирани торове. Impact е с масивна конструкция, осигуряваща точно полагане на тор и семена в необходимата дълбочина дори при по-тежки почвени условия.

Системата с тандемово разположени дискови единици за допълнително наторяване не само че осигурява прецизно двустранно поставяне на тор в зоната на корените, но също така предварителна обработка на ивици на почвата позволяваща последващо прецизно поставяне на семената в предварително подготвено сeитбено легло.

Концепцията на сеялката Impact дава възможност за постигането на висока работна скорост на сеитбата в зависимост от почвените условия в границите от 10-15 км/ч.

Impact е предназначен за точно засяване на широко обхватни култури (царевица, слънчоглед, рапица) с възможност за допълнително торене с гранулирани торове. Impact е с масивна конструкция, осигуряваща точно полагане на тор и семена в необходимата дълбочина дори при по-тежки почвени условия.

Системата с тандемово разположени дискови единици за допълнително наторяване не само че осигурява прецизно двустранно поставяне на тор в зоната на корените, но също така предварителна обработка на ивици на почвата позволяваща последващо прецизно поставяне на семената в предварително подготвено сeитбено легло.

Концепцията на сеялката Impact дава възможност за постигането на висока работна скорост на сеитбата в зависимост от почвените условия в границите от 10-15 км/ч.

Висока производителност и качество на работата

 • Висока работна скорост до 15 км/ч, висока надеждност на сеитбата.
 • Високо усъвършенствана система за електронния контрол за разреждане на всяко зърно.
 • Електронен контрол на всички функции на машината по време на работата - система ISO bus.
 • Двустрано допълнително наторяване с тандемово поставените дискови единици.
 • Предварително обработване на почвата на ивици и създаване на сеитбеното легло.

Висока производителност и качество на работата

 • Висока работна скорост до 15 км/ч, висока надеждност на сеитбата.
 • Високо усъвършенствана система за електронния контрол за разреждане на всяко зърно.
 • Електронен контрол на всички функции на машината по време на работата - система ISO bus.
 • Двустрано допълнително наторяване с тандемово поставените дискови единици.
 • Предварително обработване на почвата на ивици и създаване на сеитбеното легло.

Мощна конструкция

Благородните на високо якостния материали в съчетание с технологията eXtra STEEL line гарантират дълъг живот на нашите машини дори и в най-трудните условия.

 • В ключовите възли се използват благородните високо якостни материали  за дълъг живот.
Хидравлично сгъване
Хидравлично сгъване в транспортното положение.
Окачване на всичките дискове без необходимост от поддръжка
Окачване на всичките дискове осигуряващи работа на машината без необходимост за допълнително смазване.
Устойчиво окачване на единиците за допълнително наторяване
Устойчивото гумено окачване на единиците за допълнителното наторяване без необходимост на поддръжка за приспособяване на терена със защита от претоварване.
Високо устойчиви сеитбени единици
Високо устойчивите сеитбени единици с гъвкавия натиск.

Варианти на резервоара за гранулирания тор

Прецизна сеялка Impact + модулна сеялна кола Falcon SW
Обем на резервоара 4 000 литра
Прецизна сеялка Impact + преден резврвоар Monsun MF
Обем на резервоара 1 100 литра

Електронна система на контрола на сеитбата

Сеитбените единици са оборудвани с високо усъвършенстваната система на контрол за сеитбата. Специалните сензори сканират всяко отделно зърно и точно преценяват дали има пропуски или двойки. Цялата информация за сеялката се показва на терминала ISO-bus в трактора. Следователно операторът има постоянен контрол за всичките функции на машината и може да регулира настройката си и скоростта на движението  спрямо моменталните условия на почвата.

Технически параметри

Технически параметри Единици Impact 6 Impact 8
Работна ширина мм 4 500 6 000
Транспортна ширина мм 3 000 3 000
Транспортна височина мм 2 400  
Обща дължина на машината мм 2 350 2 350
Работна дълбочина мм 100  100 
Обем на резервоара / 1 сеялен палешник л 35 35
Притискане на сеялните палешници кг 40 40
Диаметър на сеялните дискове мм 390 390 
Работна мощност ха/ч 4,5 - 6  6 - 9 
Теглич 1 кВт
HP
75
100 
90
125 
Работна скорост км/ч  6 - 15 6 - 15 
Максимална транспортна скорост 3 км/ч 20  20 
Максимална способност на катерене ° 6
Необходимо налягане 2 kПa  8
Брой на хидравличните вериги / налягане бар 3 / 200   3 / 200
Брой на хидро съединителите / тип   6 / ISO 12,5  6 / ISO 12,5 
Разход на маслото за управление на машината л/мин 30 30
Изискване за електрическа система  A 30 30
Изискване на окачване на ремарке на трактора   ТБЗ  кат. 3 ТБЗ  кат. 3
Тегло на машината кг 2 700 3 200


1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимост от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена,  износването на работните органи и тяхната настройка.
2 Алтернативна хидравлична спирачка / работно налягане 130 ± 5 бара.
Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превоз на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустими натоварвания на моста, а също така за необходимо евентуалното използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

Аксесоари

Единици на дисплея

BASIC-Terminal
Приложни средства  
Размер на дисплея 5,7" 
ISO-BUS OK
Управление на снимането на преминаваните семена OK
Снимане на нивото на бункера OK
Снимане на оборотите на вентилатора OK
Снимане на оборотите на дозатора OK
Снимане на оборотите на двигателя OK
Брой на двигателите (за дозиране) 3
Управление на клапите на линейните редове OK
Изображение на позицията на посевната секция OK
Управление на роботното осветление OK
Управление на осветлението на бункера OK
Управление на маркерите OK
Управление на етикетирането преди поникване OK
Добавяне на сеитбена доза по време на работа OK
Микро сеитба OK
Включване на екраните наведнъж 1
Вход за камерите x
GSM модем x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

COMFORT-Terminal
Приложни средства  
Размер на дисплея 10,4"
ISO-BUS OK
Управление на снимането на преминаваните семена OK
Снимане на нивото на бункера OK
Снимане на оборотите на вентилатора OK
Снимане на оборотите на дозатора OK
Снимане на оборотите на двигателя OK
Брой на двигателите (за дозиране) 3
Управление на клапите на линейните редове OK
Изображение на позицията на посевната секция OK
Управление на роботното осветление OK
Управление на осветлението на бункера OK
Управление на маркерите OK
Управление на етикетирането преди поникване OK
Добавяне на сеитбена доза по време на работа OK
Микро сеитба OK
Включване на екраните наведнъж 1
Вход за камерите x
GSM модем x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Приложни средства  
Размер на дисплея 8"
ISO-BUS OK
Управление на снимането на преминаваните семена OK
Снимане на нивото на бункера OK
Снимане на оборотите на вентилатора OK
Снимане на оборотите на дозатора OK
Снимане на оборотите на двигателя OK
Брой на двигателите (за дозиране) 3
Управление на клапите на линейните редове OK
Изображение на позицията на посевната секция OK
Управление на роботното осветление OK
Управление на осветлението на бункера OK
Управление на маркерите OK
Управление на етикетирането преди поникване OK
Добавяне на сеитбена доза по време на работа OK
Микро сеитба OK
Включване на екраните наведнъж 2
Вход за камерите OK
GSM модем x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Приложни средства  
Размер на дисплея 12,1"
ISO-BUS OK
Управление на снимането на преминаваните семена OK
Снимане на нивото на бункера OK
Снимане на оборотите на вентилатора OK
Снимане на оборотите на дозатора OK
Снимане на оборотите на двигателя OK
Брой на двигателите (за дозиране) 3
Управление на клапите на линейните редове OK
Изображение на позицията на посевната секция OK
Управление на роботното осветление OK
Управление на осветлението на бункера OK
Управление на маркерите OK
Управление на етикетирането преди поникване OK
Добавяне на сеитбена доза по време на работа OK
Микро сеитба OK
Включване на екраните наведнъж 5
Вход за камерите OK
GSM модем OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Не може да се купи допълнително
OK В стандартното оборудване