MendelAgro

26. 6. 2015
Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 11. 6. 2015 uskutečnil již tradiční Polní den ,,MendelAgro 2015“. Bezmála 600 návštěvníků si našlo cestu na polní pokusnou stanici MENDELU v jihomoravských Žabčicích, kde bylo připraveno více než 50 polních pokusů.
MendelAgro

Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 11. 6. 2015 uskutečnil již tradiční Polní den ,,MendelAgro 2015“. Bezmála 600 návštěvníků si našlo cestu na polní pokusnou stanici MENDELU v jihomoravských Žabčicích, kde bylo připraveno více než 50 polních pokusů. Formou diskuse u posterů a formou moderovaných přednášek byla prezentována témata věnovaná problematice odrůd, ochrany rostlin, ale i technologie pěstování polních plodin. Společnost Farmet a.s. je dlouholetým partnerem a spolupracovníkem Mendelovy univerzity v Brně, proto nechyběly naše stroje ani na výstavní ploše v Žabčicích. Stroje na zpracování půdy jsou využívány na polní pokusné stanici v Žabčicích, jedná se hlavně o talířové a dlátové podmítače, Kompaktomat a Cambridge válce. Za velmi cennou považují obě strany spolupráci při řešení vědecko-výzkumných projektů. Cílem je najít nová konstrukční řešení strojů na zpracování půdy a zakládání porostů plodin s dostatečným výnosovým potenciálem, ale i co nejvyšší efektivností využití vstupů v různých půdně-klimatických podmínkách.  K tomu nelze opomenout ani důraz na oblast životního prostředí spočívající především v ochraně půdy před vodní erozí. Z tohoto důvodu je pozornost věnována i půdoochranným technologiím.

Václav Mytyska
manažer prodeje

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.