Představení společnosti

Společnost Farmet a. s. je dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Značka Farmet:

  • orientována na výrobky vysoké kvality a vysoké užitné hodnoty
  • výrobky celosvětově konkurenceschopné
  • použití ve vysoce produktivním zemědělském a zpracovatelském provozu


Výrobky s unikátním technickým řešením

Vlastní výrobky a technologie vznikají v úzké spolupráci specialistů Farmet s konečnými zákazníky, výzkumnými institucemi a vysokými školami. Výrobky značky Farmet se vyznačují unikátním technickým řešením, z nichž je řada patentově chráněná. Cílem dalšího vývoje není jen zvyšování kvality a přidané hodnoty vlastních výrobků, ale i zlepšování výrobních technologií, produktivity, bezpečnosti práce či ochrany životního prostředí.


Zvyšování přidané hodnoty a posilování konkurenceschopnosti

Ing. Karel ŽďárskýVýrazné investice do vývoje a do moderního výrobního provozu jsou zárukou dalšího rozvoje v oblasti kvality i nových produktivních výrobních technologií. Cílem je další zvyšování přidané hodnoty výrobků a posilování jejich konkurenceschopnosti na všech trzích, zvyšování komfortu pro uživatele, bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.

Postupně budujeme celosvětovou prodejní síť partnerů, obchodních zástupců a dealerů, včetně zajištění servisu a dodávek náhradních dílů. Stroje a technologie značky Farmet úspěšně exportujeme  do většiny Evropských zemí, Asie a Severní Ameriky.

Neustále rozvíjíme a posilujeme týmy našich spolupracovníků jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i marketingu, prodeje a služeb zákazníkům, i ve vlastní výrobě.

Budu nadále usilovat o posilování firemní kultury Farmet zaměřené na úctu k zákazníkum a podporu inovací.


Ing. Karel Žďárský
generální ředitel a předseda představenstva

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.