Představení společnosti

Společnost Farmet a. s. je dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Značka Farmet:

  • orientována na výrobky vysoké kvality a vysoké užitné hodnoty
  • výrobky celosvětově konkurenceschopné
  • použití ve vysoce produktivním zemědělském a zpracovatelském provozu

Výrobky s unikátním technickým řešením

Vlastní výrobky a technologie vznikají v úzké spolupráci specialistů Farmet s konečnými zákazníky, výzkumnými institucemi a vysokými školami. Výrobky značky Farmet se vyznačují unikátním technickým řešením, z nichž je řada patentově chráněná. Cílem dalšího vývoje není jen zvyšování kvality a přidané hodnoty vlastních výrobků, ale i zlepšování výrobních technologií, produktivity, bezpečnosti práce či ochrany životního prostředí.


Zvyšování přidané hodnoty a posilování konkurenceschopnosti

Výrazné investice do vývoje a do moderního výrobního provozu jsou zárukou dalšího rozvoje v oblasti kvality i nových produktivních výrobních technologií. Cílem je další zvyšování přidané hodnoty výrobků a posilování jejich konkurenceschopnosti na všech trzích, zvyšování komfortu pro uživatele, bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.

Postupně budujeme celosvětovou prodejní síť partnerů, obchodních zástupců a dealerů, včetně zajištění servisu a dodávek náhradních dílů. Stroje a technologie značky Farmet úspěšně exportujeme  do většiny Evropských zemí, Asie a Severní Ameriky.

Neustále rozvíjíme a posilujeme týmy našich spolupracovníků jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i marketingu, prodeje a služeb zákazníkům, i ve vlastní výrobě.

Budu nadále usilovat o posilování firemní kultury Farmet zaměřené na úctu k zákazníkům a podporu inovací.

Ing. Karel Žďárský
generální ředitel a předseda představenstva

Společnost je certifikována dle systému řízení kvality ISO 9001:2015.


Naše poslání

Mezi naše hlavní cíle v oboru našich činností patři zejména:

  • Hledat, objevovat a poskytovat zákazníkům na celém světě ty nejefektivnější komplexní způsoby a postupy řešení technologických operací v oboru našich činností a přinášet tak našim zákazníkům rychlou návratnost jejich investic a zisk.
  • Klást při tom důraz na úspory energií a ochranu životního prostředí.
  • Vyvíjet, vyrábět a dodávat stroje a technologie pro profesionální použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.
    Farmet je partnerem moderního zemědělství a potravinářství.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.