Rolnické noviny - řepka

16. 7. 2015
Dne 8.7. byl v Rolnických novinách uveřejněn článek o aktuálních výsledcích výzkumu a vývoje naší společnosti v oblasti zpracování řepky s důrazem na krmivářskou hodnotu pokrutin a extrahovaných šrotů pro výživu přežvýkavců.
Rolnické noviny - řepka

Dne 8.7. byl v Rolnických novinách uveřejněn článek o aktuálních výsledcích výzkumu a vývoje naší společnosti v oblasti zpracování řepky s důrazem na krmivářskou hodnotu pokrutin a extrahovaných šrotů pro výživu přežvýkavců.

Použitím tepelné úpravy pokrutin nebo extrahovaných šrotů lze za nízkých nákladů výrazným způsobem zvýšit jejich krmivářskou hodnotu, a tím i jejich výkupní cenu. Zároveň s ohřevem extruzí, nebo ohřívačem roste i výtěžnost oleje v technologiích lisování olejnatých semen.

 

Více informací je uvedeno v článku:

http://rno.sk/tema-tyzdna/tema-tyzdna-c-28-8-7-2015-osivo-a-technologia-pre-vysev-repky/#page/6

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.