AllAboutFeed - Zpracování vedlejších produktů z řepky v technologii Farmet

15. 4. 2016
V časopise AllAboutFeed byl uveřejněn článek o zpracování vedlejších produktů z řepky v technologii Farmet. Téma článku je zaměřeno na zvýšení krmivářské hodnoty pokrutin a... extrahovaných řepkových šrotů...
AllAboutFeed - Zpracování vedlejších produktů z řepky v technologii Farmet

 


V zářijovém čísle časopisu AllAboutFeed byl uveřejněn článek o zpracování vedlejších produktů z řepky v technologii Farmet.
Téma článku je zaměřeno na zvýšení krmivářské hodnoty pokrutin a extrahovaných řepkových šrotů. Po zavedení zákazu použití masokostních mouček v krmivářství je v Evropské unii veliká poptávka po produktech ze sóji. Většina sóji je však dovážena ze zámoří. Nahrazení části spotřeby lokálně pěstovanou řepkou se zdá být slibná cesta jak snížit závislost na sóje.

Více informací můžete nalézt v zářijovém čísle časopisu AllAboutFeed: http://www.allaboutfeed.net, nebo v přiloženém překladu článku.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.