Secí jednotka pro výsev meziplodin - Micro drill

30. 3. 2016
Micro drill je secí jednotka určená pro výsev meziplodin či přímý výsev travin. Secí jednotka může být namontována na různé typy strojů Farmet se záběrem od 2,1 do 12 metrů v závislosti na použitém typu ventilátoru. Typ ventilátoru je vždy volen podle šířky záběru stroje v kombinaci s plánovaným druhem osiva, který bude převážně užíván. Zásobník o objemu 200 litrů je díky chytrému řešení snadno přístupný.
Secí jednotka pro výsev meziplodin - Micro drill

Micro drill je secí jednotka určená pro výsev meziplodin či přímý výsev travin. Secí jednotka může být namontována na různé typy strojů Farmet se záběrem od 2,1 do 12 metrů v závislosti na použitém typu ventilátoru. Typ ventilátoru je vždy volen podle šířky záběru stroje v kombinaci s plánovaným druhem osiva, který bude převážně užíván. Zásobník o objemu 200 litrů je díky chytrému řešení snadno přístupný.

Secí jednotku Micro drill je možné použít na stroje Farmet

 • Diskové podmítače Diskomat a Softer
 • Radličkové kypřiče Fantom (NS)
 • Dlátové kypřiče Triolent, Duolent

Micro drillNejvětší výhody secí jednotky Micro drill:

 • Kombinace pracovních postupů
 • Výsev meziplodin a travin
 • Omezení eroze půdy
 • Zvýšení dusíku v půdě
 • Omezení růstu plevele
 • Přesné příčné rozvádění přes celou pracovní šířku
 • Počítadlo hektarů, automatická funkce kalibračního testu
 • Dávku osiva lze měnit i během jízdy

Určení typu ventilátoru

 Pracovní šířka stroje Typ secí jednotky 
 2,1 - 6 metru s dvojitým elektrickým ventilátorem, 8 výstupů 
 2,1 - 7 metru s hydraulickým ventilátorem, 8 výstupů (volitelné) 
 7 - 12 metru s hydraulickým ventilátorem, 16 výstupů (volitelné) 

 

Dávkování osiva

Dávkování osiva pomocí výsevního hřídele se nachází přímo pod zásobníkem. Před naplněním zásobníku osivem je nutné dbát na správný výběr výsevního hřídele (hrubý, jemný). Správný výběr se učiní podle vlastnosti osiva a podle vynášeného množství. V základní výbavě stroje jsou dva typy válečků, a to na jemné osivo (hořčice, pohanka) a na hrubé osivo (obilí, tráva).

Micro drill
Jemné osivo
hořčice, pohanka
Micro drill
Hrubé osivo
obilí, tráva

Ovládací a řídící jednotka

K ovládání secí jednotky slouží řídící jednotka 5.2, která je poskytována již v základní výbavě. Řídící modul je plně uzpůsoben možnému dovybavení stroje volitelnou senzorikou.

Funkce ovládací a řídící jednotkyMicro drill

 • Elektronické nastavení hlasitosti (možné i během provozu)
 • Funkce automatického kalibračního testu
 • Počítadlo celkově odpracovaných hektarů a počítadlo hektarů za den
 • Možnost výběru různých jazyků
 • Kalibrační test a zobrazení v kg/ha a obilí/m2
 • Úprava rychlosti
 • Použití s různými senzory rychlosti (volitelné)
 • Možnost kalibrace tlačítkem
 • Možnost pro regulaci elektrického ventilátoru

Rozsah dodávky

 • Elektronický řídící modul 5.2
 • Výsevní ústrojí se zásobníkem o objemu 200 litrů
 • Dávkovací válce na jemné i hrubé osivo
 • Nosná konstrukce
 • Kompletní kabelové propojení
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.