Farmet STRIP-TILL

24. 3. 2016
Technologie pásového zpracování půdy zažívá renesanci. Je to zejména z důvodu sílícího tlaku na používání protierozních technologií. Právě pásové zpracování půdy vykazuje výrazný protierozní efekt. Hlavní předností je zpracování půdy hloubkovým kypřením v pásu do hloubky až 35 cm s možností aplikace hnojiva do kořenové zóny. Rostlinné zbytky jsou ukládány do meziřádku, a tím je zajištěna nejenom eliminace erozních procesů, ale i neproduktivního výparu.
Farmet STRIP-TILL

Novinka v pásovém zpracování půdy

Technologie pásového zpracování půdy zažívá renesanci. Je to zejména z důvodu sílícího tlaku na používání protierozních technologií. Právě pásové zpracování půdy vykazuje výrazný protierozní efekt. Hlavní předností je zpracování půdy hloubkovým kypřením v pásu do hloubky až 35 cm s možností aplikace hnojiva do kořenové zóny. Rostlinné zbytky jsou ukládány do meziřádku, a tím je zajištěna nejenom eliminace erozních procesů, ale i neproduktivního výparu.

Tradiční systém pásového zpracování půdy pochází z Ameriky. Farmet STRIP-TILL je variantou pro evropské podmínky. Hlavní odlišností je použití pevného rámu a zadních dvojitých hrotových válců. Pevný rám zajišťuje jednodušší, pevnější a lehčí konstrukci stroje. Řešení je také levnější. Pro evropské podmínky není nutné samostatné uložení každé jednotky na paralelogramu, protože jsou zde pole poměrně rovná a není nutné individuální kopírování každé jednotky.

Hlavní finesou stroje je systém zpracování pásu. Podstatou je poměrně velká lichoběžníkovitá radlice, která „podebere“ pás půdy, přizvedne jej a částečně nakypří. O další rozkypření se pak postarají dvojité hřebové válce. Je to řešení, které funguje v evropských podmínkách, kdy se pásové zpracování provádí v říjnu a listopadu a půda bývá již vlhká a lepivá. Současně tento systém nezpůsobuje utažený žlábek ve větší hloubce, který pak nepropouští vodu.

Pásové zpracování lze tedy provádět v dlouhém časovém období od začátku podzimu až do zámrzu, resp. na jaře před setím. Systém Farmet STRIP-TILL zajistí dobré utržení kypřeného pásu půdy, takže nedojde k utažení, ale půda zůstane na dně porézní a dobře vsakuje srážkovou vodu. Farmet STRIP-TILL zvládne i pásové kypření na jaře, kdy je půda vespodu vlhká a má sklon tvořit hrudy. Hřebové válce hrudy podrtí a prokypřený pás opět zkompaktní.

V nabídce jsou nyní pracovní záběry 6 a 8 řádků se standardní roztečí 75 cm, resp. na přání 70 cm.

 TAČR Tato technologie a prototypy těchto strojů vznikly s finanční podporou TAČR jako výsledek projektu č. TA02010669 – Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.