Firemní den Farmet v České Skalici letos rekordní

18. 5. 2016
Dne 12. května 2016 proběhl v sídle společnosti v České Skalici tradiční Firemní den Farmet. Stejně jako v minulých letech byl firemní den zaměřen na prezentaci kompletního produktového portfolia zemědělské techniky včetně několika novinek. Praktická prezentace strojů na přilehlém poli byla odborně zaměřena na ukázku komplexních technologií zakládání porostů a přilákala vysoký počet návštěvníků. Letošní návštěvnost byla zatím nejvyšší v dosavadní historii. Registrováno bylo přes 1000 návštěvníků. Významnou část návštěvníků tvořili zahraniční hosté z více než 15-ti trhů Evropy a Asie. Nemalý podíl návštěvníků tvořili také zástupci vědecké obce z výzkumných institucí a vysokých škol.
Firemní den Farmet v České Skalici letos rekordní

Dne 12. května 2016 proběhl v sídle společnosti v České Skalici tradiční Firemní den Farmet. Stejně jako v minulých letech byl firemní den zaměřen na prezentaci kompletního produktového portfolia zemědělské techniky včetně několika novinek. Praktická prezentace strojů na přilehlém poli byla odborně zaměřena na ukázku komplexních technologií zakládání porostů a přilákala vysoký počet návštěvníků.  Letošní návštěvnost byla zatím nejvyšší v dosavadní historii. Registrováno bylo přes 1000 návštěvníků. Významnou část návštěvníků tvořili zahraniční hosté z více než 15-ti trhů Evropy a Asie. Nemalý podíl návštěvníků tvořili také zástupci vědecké obce z výzkumných institucí a vysokých škol.

Akci zahájil svým projevem generální ředitel společnosti Farmet ing. Karel Žďárský, který prezentoval pozitivní meziroční vývoj ve výrobě a prodeji a v posilování spolupráce s obchodními partnery i konečnými zákazníky. Následný hlavní program ukázek strojů byl opravu bohatý – trval tři hodiny. Během tohoto času se prezentovalo 29 souprav traktorů se stroji, další byly prezentovány jako stacionární ukázky. Jednotlivé ukázky byly seřazené do různých technologií zakládání porostů a prezentovaly aktuální trendy ve zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí. Návštěvníci viděli také úplné novinky: Falcon SW, Strip-Till, Softer XL a Fantom 1250 PRO. Odborným výkladem provázel ředitel divize ZT Ing. Michal Nýč.

V rámci prezentace divize OFT se prezentoval extrudér krmiv FE 500 a lis olejnin Farmer 10. Zájemci mohli navštívit i experimentální lisovnu v areálu společnosti, shlédnout další malokapacitní i velkokapacitní lisovací a extruzní zařízení a získat detailní informace o komplexním programu technologií lisování olejnin a výrobu krmiv.

Pro příští rok bude tradiční program firemního dne zakomponován do programu oslav 25. výročí založení společnosti Farmet a bude obohacen o řadu dalších zajímavostí, odborných i praktických informací a ukázek!  Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.