Extrudér FE 100 na předváděcí akci

30. 9. 2016
7. září jsme v německém Kumhausenu poblíž Mnichova úspěšně prezentovali na farmě místního zemědělce pana Bauera extruzi sóji na extrudéru FE 100 Clever. Na tuto farmu společně přijeli vedoucí zkušebny a obchodní partner divize OFT.
Extrudér FE 100 na předváděcí akci

7. září jsme v německém Kumhausenu poblíž Mnichova úspěšně prezentovali na farmě místního zemědělce pana Bauera extruzi sóji na extrudéru FE 100 Clever. Na tuto farmu společně přijeli vedoucí zkušebny a obchodní partner divize OFT.

 

Jak myšlenka ukázat extrudér v praxi vznikla?

Díky nadstandardním vztahům mezi naší společností, profesním sdružení Danube Soja a univerzitou v Bavorsku, na které syn majitele farmy studuje. Pan Bauer je významným místním zemědělcem hospodařícím na 150 hektarech polností. Pěstuje především kukuřici a sóju. Vlastním krmivem následně vykrmuje přes 500 ks prasat a 80 ks chovných prasnic.

 

Jak probíhala samotná předváděcí akce?

Po zapojení extrudéru do sítě a správnému nakalibrování dávkovacího dopravníku jsme extrudér spustili. V krátké době dosahoval požadovaných parametrů, teploty a výkonu cca. 100 kg/hod. Po prohlídce místní farmy k nám zavítala odborná veřejnost – univerzitní profesoři, novináři, fotografové. 

Zájem o zpracování sóji extruzí byl veliký. Zpracovalo se přes 600 kg materiálu, přičemž z výsledného produktu extruze  – „extrudátu“  byla veřejnost nadšena. Následovalo mnoho odborných a zajímavých dotazů o extruzi sóji, toustování sóji, rozdílech v přípravě krmiva, kvalitě krmiva po snížení ureázy a ekonomické výhodnosti. Závěrem lze říci, že pomocí extruze sóji dochází k mnohonásobnému snížení hodnoty ureázy, což výrazně přispívá k lepší hodnotě a stravitelnosti krmiva.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.