Hrůbkové a pásové zpracování půdy pro širokořádkové plodiny

22. 3. 2017
Ještě před začátkem jarních prací proběhl v České Skalici odborný seminář zaměřený na nové technologie diferencovaného zpracování půdy a použití těchto technologií v praxi.
Hrůbkové a pásové zpracování půdy pro širokořádkové plodiny

Technologický seminář

Ještě před začátkem jarních prací proběhl v České Skalici odborný seminář zaměřený na nové technologie diferencovaného zpracování půdy a použití těchto technologií v praxi. Seminář byl věnován hlavně širokořádkovým plodinám a progresivní technologii zpracování půdy hrůbkováním (např. strojem Fertis) a pásovému zpracování půdy (např. strojem Strip-Till). Za velkého zájmu účastníků představil ředitel divize zemědělské techniky pan Ing. Michal Nýč technické řešení našich strojů, doporučil agronomická a technologická opatření a vyzdvihl protierozní efekt uvedených technologií. Další část prezentace věnoval možnostem aplikaci hnojiv do půdy během základního zpracování půdy. Návštěvníci semináře ocenili i zmínku o efektivním zakládání porostů řepky modulárním secím strojem Falcon PRO Fert+ STRIP, kde je spojena příprava půdy, přihnojování a setí do jedné operace a do jedné linie. V diskusi byl prostor na výhody a nevýhody těchto progresivních řešení a byly zodpovězeny všechny otázky týkající se této problematiky. Poslední část semináře proběhla na venkovní expozici, kde byly prezentovány stroje na diferencované zpracování půdy.

Bc. Václav Mytyska

  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.