Oslava 25. výročí založení společnosti Farmet

14. 6. 2017
Firemní dny Farmet v České Skalici začaly konferencí s obchodními partnery a významnými zákazníky. Ve velkokapacitním stavu s veškerým vybavením se sešlo více jak 900 hostů z celého světa. Hlavními body programu bylo přivítání hostů ve Farmetu, připomenutí hlavních historických milníků divize zemědělské techniky a divize Oil & Feed Tech. Třetí část byla věnována současnosti a vizím do budoucna. Hlavním poselstvím generálního ředitele a majitele společnosti Farmet Ing. Karla Žďárského bylo, že chce budovat firmu na rodinných základech a dále rozvíjet komplexní služby našim zákazníkům.
Oslava 25. výročí založení společnosti Farmet

Farmet dny se velmi vydařily

Firemní dny Farmet v České Skalici začaly konferencí s obchodními partnery a významnými zákazníky. Ve velkokapacitním stavu s veškerým vybavením se sešlo více jak 900 hostů z celého světa. Hlavními body programu bylo přivítání hostů ve Farmetu, připomenutí hlavních historických milníků divize zemědělské techniky a divize Oil & Feed Tech. Třetí část byla věnována současnosti a vizím do budoucna. Hlavním poselstvím generálního ředitele a majitele společnosti Farmet Ing. Karla Žďárského bylo, že chce budovat firmu na rodinných základech a dále rozvíjet komplexní služby našim zákazníkům. Současně představil rozšířený slogan společnosti: Oslava 25. výročí založení společnosti Farmet

 

The effective technology and complex services

Videa prezentovaná v rámci firemních dnů Farmet:

Vítejte v České republice

Vítejte ve Farmetu

Historické milníky

Farmet dnes a zítra


Odpolední program byl velmi praktický. Na více jak 60 parcelách byla během ¾ roku vytvořena prezentace více jak 14 hlavních pěstebních technologií pro nejběžnější plodiny. Prezentace názorně ukazovaly práci doporučených strojů i s názorným popisem technologického postupu a jeho výhody. Takto silná a názorná prezentace nemá srovnání se žádnou výstavou. Divize Oil & Feed Tech prezentovala ucelený průřez technologií pro zpracování olejnatých semen, rostlinných olejů a extruzi krmiv. Dynamické i statické ukázky strojů byly vynikající ilustrací pro obchodní partnery, současné i potenciální a zákazníky zajímající se o velké technologické celky.

Aktivní předvádění techniky na FD

Letošní aktivní předvádění techniky bylo zaměřeno na širokozáběrové stroje a na stroje pro hluboké zpracování půdy. Byly také předvedeny některé novinky, které jsou zatím v rámci vývojového cyklu testovány a na trhy budou uváděny postupně až od příštího roku.

Volba předvádět hlavně širokozáběrovou techniku nebyla náhodná. V oblasti širokozáběrové techniky se společnost Farmet řadí mezi špičku v oboru a snaží si udržovat konkurenční náskok. Širokozáběrová technika značky Farmet nabízí díky technologii vysokopevnostních ocelí nadstandardní parametry, takže bylo opravdu co předvádět.

V rámci aktivního předvádění byly předvedeny širokozáběrové stroje Kompaktomat, Fantom, Softer, Diskomat, Duolent a Triolent. Z oblasti strojů pro hlubší zpracování půdy byl předveden dlátový kypřič Digger a dále pak novinky Triton a Terrion. Vyvrcholením předvádění byla aktivní ukázka secích strojů, a to jak širokozáběrového Falconu SW, tak kompaktního Falconu Pro.


Fotografie z firemních dnů Farmet:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.