Konference Victam Feed Processing

14. 7. 2017
V červnu jsme se v rámci veletrhu Victam FVG Select 2017 zúčastnili odborné konference Victam Feed Processing, která byla zaměřena na zpracování krmiv, optimalizaci procesu a hledání nových zdrojů bílkovin.
Konference Victam Feed Processing

V červnu jsme se v rámci veletrhu Victam FVG Select 2017 zúčastnili odborné konference Victam Feed Processing, která byla zaměřena na zpracování krmiv, optimalizaci procesu a hledání nových zdrojů bílkovin. Jedním z hlavních předpokladů, které na konferenci zazněly je, že do roku 2050 vzroste poptávka po živočišných bílkovinách o 50 % a spotřeba kalorií v potravě o 70 %. Pro uspokojení této poptávky je několik cest, jak zvýšit produkci živočišných bílkovin, tak aby byl minimalizován environmentální dopad takovéhoto navýšení produkce. Cesty se hledají v těchto směrech:

  • Ve snížení energetické náročnosti procesu výroby krmiv, např. od roku 2017 je nutnost izolace parního potrubí a použití pohonů IE3, popřípadě IE2 v kombinaci s frekvenčním měničem.
  • Hledání nových zdrojů bílkovin (hmyz, řasy, bakterie, mořská hvězdice, škeble…), nebo efektivnější využití rostlinných bílkovin (řepka, sója, slunečnice…).
  • Optimalizace procesu výroby krmiv, zejména s důrazem na optimální tepelné zpracování za účelem eliminace vzniku produktů Maillardovi reakce.
  • Optimalizace krmné dávky v závislosti na kvalitě vstupních surovin, které jsou právě k dispozici.
    Z celé konference vyznívá, že obor výroby krmiv má velký potenciál.

Přínos společnosti Farmet k trvale udržitelné produkci krmiv je v oblasti optimalizace procesu z hlediska energetické náročnosti a kvality výstupního produktu, kdy v rámci VaV právě tyto otázky řešíme ve vlastním oddělení VaV a ve spolupráci s universitami a výzkumnými institucemi. Právě budování vlastního know-how a propojení společnosti s akademickou sférou je důležité pro další rozvoj a úspěch v tomto oboru. V současnosti pracujeme na systému rekuperace energií v technologiích extruze a nyní nabízíme tento systém pro technologii zpracování sóji. Systém rekuperace umožňuje výrazné snížení provozních nákladů technologie a zvýšit výkonnost linky. Dále společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pracujeme na metodách optimalizace procesu extruze, které by byly lehce přenositelné a použitelné v praxi. Oba předměty zájmu VaV společnosti Farmet jsou velice aktuální nejen z hlediska přínosu pro zákazníky, ale i v oblasti trvale udržitelné produkce krmiv.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.