Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin - Metodika před certifikací

5. 1. 2018
V rámci dotačního projektu Ministerstva zemědělství se společnost Farmet podílela na tvorbě certifikované metodiky: „ Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin“.
Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin - Metodika před certifikací

V rámci dotačního projektu Ministerstva zemědělství se společnost Farmet podílela na tvorbě certifikované metodiky: „ Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin“.

Metodika je zaměřena na aplikaci technologie extruze pro zpracování obilnin a olejnin s finálním využitím ve výživě hospodářských zvířat a chemicky čistou produkci oleje. Úvodní kapitoly metodiky shrnují principy extruze, typy extrudérů a možnosti nastavení extruzního procesu včetně základních dopadů na chemicko-technologické, nutriční i hygienické změny takto zpracovaných komodit. Dále je zde komentována aktuální problematika využití extruze obilovin ve výživě monogastrů včetně doporučení vhodných extruzních linek. Vlastní metodologická část této publikace představuje optimalizované postupy extruze obilovin (pšenice) a vybraných olejnin (řepka, sója) s využitím technologie firmy Famet a.s. Vedle základních informací o požadovaných vstupních parametrech plodin pro extruzi, jsou zde v případě pšenice uvedeny konkrétní příklady změn majoritních komponent při zvoleném nastavení extruze včetně efektivit tohoto procesu ve výživě brojlerů. Rovněž v případě olejnin je dále popsán efekt extruzní teploty na nárůst požadovaných B2 a B3 bílkovinných frakcí ve výkrmu polygastrů.


V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text není definitivní. Poskytovatel metodik tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.

 

Soubory ke stažení

velikost 2 001 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.