Nejúspěšnějším prodejcem zemědělské techniky v ČR společnost ZETEPA

26. 1. 2018
Společnost ZETEPA se již po 8. stala nejúspěšnějším prodejcem zemědělské techniky značky Farmet v České republice. Kritériem hodnocení je výše obratu sortimentu výrobků, náhradních dílů a příkladné platební morálky. Drží sérii prvních míst nepřetržitě již 7. rokem. K tomu v minulosti přidala ještě dvě 2. místa a jedno 3. místo.
Nejúspěšnějším prodejcem zemědělské techniky v ČR společnost ZETEPA

Společnost ZETEPA se již po 8. stala nejúspěšnějším prodejcem zemědělské techniky značky Farmet v České republice. Kritériem hodnocení je výše obratu sortimentu výrobků, náhradních dílů a příkladné platební morálky. Drží sérii prvních míst nepřetržitě již 7. rokem. K tomu v minulosti přidala ještě dvě 2. místa a jedno 3. místo.

Nejúspěšnější prodejceSpolečnost sídlí v obci Boharyně poblíž Hradce Králové. Své podnikání zahájila v roce 2000 a hned od prvopočátku zastupovala značku Farmet.

Jedná se o společnost založenou na rodinných základech. Jejím zakladatelem je Jaroslav Pavlíček. V současné době se zákazníkům věnuje společně se svými rodinnými příslušníky - manželkou a dvěma potomky. Jeho tým dále tvoří servisní technik a čtyři externí obchodní zástupci.

 

Ač tým Jaroslava Pavlíčka není příliš početný, od roku 2005 do současnosti prodali neuvěřitelných 216 strojů.

Na otázku, co nejvíce oceňuje na společnosti Farmet, odpověděl: „Jedná se o českou firmu, která pracuje pro českého zemědělce. Vážím si její vstřícnosti a osobního přístupu. Za dlouhá léta spolupráce jsme si s pracovníky z Farmetu vytvořili blízký vztah přesahující hranice obchodní spolupráce. Její výrobky vnímám jako vysoce kvalitní převyšující konkurenci. A pokud již nastane potřeba servisního zásahu, je velmi rychlý a pružný.“

Nejúspěšnější prodejceSpolečnost Zetepa se zároveň úzce spolupodílí na vývoji a testování nových strojů. Při návštěvě svých zákazníků vnímal Jaroslav Pavlíček absenci stroje, s kterým by bylo možné vjet na pole v brzkém předjaří a strhnout brázdu, aniž by hrozilo ucpání stroje. Vnuknul námět konstruktérům z Farmetu a v roce 2014 byl vyroben první kultivátor Verso, stroj, který disponuje výbornou průchodností v mokrých půdách.

Nejúspěšnější prodejceOblast, v které se společnost Zetepa věnuje zemědělským podnikům, je složena z části Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dále Kutnohorsko, Kolínsko a Turnovsko. V této oblasti se zároveň nachází mnoho zemědělských podniků, které vycházejí vstříc vývojovému oddělení při testování prototypových strojů. Za všechny, jmenujme alespoň podniky AGD Senice a AGROSEM semenářské družstvo Stěžery.

Pan Pavlíček zároveň stál u zrodu prvních firemních předváděcích dnů Farmet. V počátcích spolupráce se dvě předváděcí akce uskutečnily právě v Boharyni. Koncept polních dnů představujících zemědělské stroje při práci se osvědčil a od roku 2003 pořádá společnost Farmet akce svým jménem v podobě, jakou známe ze současnosti.

Aby byl schopen vyjít svým zákazníkům vstříc co nejrychleji, společnost Zetepa vlastní zhruba 7 předváděcích strojů značky Farmet, které je schopna promptně předvést v půdních podmínkách a v agregaci s traktorem zájemce.

Současně poskytuje poradenskou činnost při volbě nejvhodnější technologie na zpracování půdy a setí. Členové týmu se zároveň účastní významnějších servisních zásahů, čímž se stávají plnohodnotnými odborníky sortimentu Farmet.

I v případě potřeby zakoupení opotřebitelných náhradních dílů ocení farmář služeb společnosti Zetepa. Obrátkové náhradní díly má k dispozici ve svém skladu. Lze si je vyzvednout i v mimořádnou pracovní dobu, jelikož agronomické lhůty jsou neúprosné. Jak prozradil pan Pavlíček: „Občas se mi stane, že mi zákazník zavolá o půlnoci a já mu náhradní díly vydám. Práci, kterou vykonávám, je náročná na čas. Stala se však mým koníčkem a zároveň si vychovávám své rodinné nástupce.“

Nejúspěšnější prodejceUskutečňuje inspekční cesty, jejichž účelem je zkontrolovat technický stav strojového parku Farmet a předejít případným servisním zásahům v době, kdy je třeba se strojem pracovat na poli. Současně zákazníkům přiveze opotřebitelné náhradní díly, které během polních prací budou potřebovat. Pan Pavlíček si uvědomuje, že budování důvěry a osobních vztahů s farmáři je nesmírně důležité. Stálí zákazníci se zároveň můžou těšit na zajímavou slevu poskytovanou na náhradní díly.

Nezapomíná však ani na budoucí zemědělce. Spolupracuje se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov, konkrétně s výukovým centrem v Hlušicích. Jedním z pilířů spolupráce je sponzorství Jízdy zručnosti s traktorem a vlekem.

Přejme, ať je společnost ZETEPA neméně úspěšná i v budoucích letech!

Martin Matuška

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.