Aktivní prezentace v USA

25. 5. 2018
Počátkem května 2018 se v americkém Minneapolis konala výroční schůze a výstava organizace AOCS (https://www.aocs.org). Naše divize OFT se zde poprvé účastnila této výstavy (viz. foto). Již v loňském roce jsme se stali partnery této asociace, která sdružuje ty nejvýznamnější zpracovatele, vědce a dodavatele technologií zaměřených na zpracování olejnatých semene.
Aktivní prezentace v USA

Počátkem května 2018 se v americkém Minneapolis konala výroční schůze a výstava organizace AOCS (https://www.aocs.org). Naše divize OFT se zde poprvé účastnila této výstavy (viz foto).  Již v loňském roce jsme se stali partnery této asociace, která sdružuje ty nejvýznamnější zpracovatele, vědce a dodavatele technologií zaměřených na zpracování olejnatých semen.

V průběhu této akce jsme se zúčastnili i několika odborných seminářů a workshopů. Při příležitosti tohoto setkání jsme se i aktivně účastnili s naší prezentací ohledně Hexane Free Technologies. Touto prezentací i naším vystupováním na výstavě jsme propagovali námi zvolený trend nechemického zpracování olejnin, zaměřený na čistě mechanické zpracování olejnin. Olejniny zpracované touto technologií mohou nést označení ORGANIC, HEXANE FREE a další.

Z výstavy jsme si přivezli několik zajímavých kontaktů ohledně potencionálních dodávek našich technologií či navázání spolupráce s univerzitami v Severní Americe.

Díky účasti na takto prestižní výstavě jsme potvrdili naše místo mezi neopomenutelnými dodavateli technologií na zpracování olejnatých semen s celosvětovou působností.

 

Jan Utratil
Obchodní ředitel OFT

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.