STRIP-TILL řešení proti vodní erozi v kukuřici - demo tour

3. 5. 2018
Koncem dubna letošního roku jsme vyjeli s osmi řádkovým strojem Strip-Till. Protierozní technologii strip till jsme aplikovali během týdne v několika podnicích.
STRIP-TILL řešení proti vodní erozi v kukuřici - demo tour

Koncem dubna pokračovalo předvádění technologie pásového zpracování půdy s aplikací hnojiva strojem STRIP-TILL u řady zákazníků. Pásový kypřič STRIP-TILL je určený k pásovému zpracování půdy, kdy je půda zpracovávána v pásech o rozteči 75 cm a hloubce obvykle 20 – 30 cm s možností aplikování hnojiva ve dvou hloubkách.

Technologie pásového zpracování půdy STRIP TILL je nejvhodnější pro širokořádkové pěstování plodin (hlavně kukuřice) s vysokým protierozním účinkem. Střídáním zpracované a nezpracované půdy půda dobře absorbuje i přívalové srážky a odolává vodní erozi, která je zejména pro kukuřice příznačná. Naopak v suchém období porost odolává neproduktivnímu výparu a ztráty vláhy, protože nezpracované pásy mají dostatečný pokryv rostlinnými zbytky.

Za zmínku stojí například Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy).  Jak potvrdil mechanizátor společnosti, náš stroj kvalitně půdu prokypřil a hravě si poradil s rostlinnými zbytky, stěnu zpracovaného pásu netrhal, přihnojil do dvou hloubek a odolával velmi abrazivní půdě. S prací tohoto stroje byl velmi spokojen.

Dalším z podniků byl například ZAS Úžice a.s. (okres Kutná Hora). Na předvádění byli pozváni i zástupci řady podniků aby mohli vidět uplatnění 8-mi řádkového pásového kypřiče STRIP-TILL po různých předplodinách a podmínkách. V prvním případě se jednalo o pšeničné strniště se svahem až 10%. Ve druhém případě byla předplodinou vyzimovaná svazenka. Zástupci podniků byli velmi spokojeni, protože viděli spolehlivou práci stroje STRIP-TILL s aplikováním 200kg granulované močoviny. Následně navazovalo setí kukuřice 12-ti řádkovým secím strojem do zpracovaných pásů. Zpracování půdy 8mi řádkovým strojem perfektně navazovalo na větší secí stroj.

Přestože ještě není podpora technologie STRIP-TILL v dotační politice, řada podniků si uvědomuje, že aby si zajistili krmivovou základnu či zdroje do bioplynových stanic, musí osévat i pole s potenciálním ohrožením vodní erozí. Uvědomují si, že musí chránit nejen majetky obcí a občanů před nánosem půdy, kvalitu vodních toků ale hlavně vlastní půdu, která odnosem nejcennější části rychle ztrácí svoji produkční schopnost.

Další důležitou výhodou technologie STRIP-TILL je fakt, že se s půdou před setím minimálně hýbe a je velmi rychle (jednou operací) připravena k setí. Na rozdíl například od klasické přípravy orbou.

Pásový kypřič STRIP-TILL je skloubení proevropského řešení konstrukce a technologie využívané v Americe. Pevný rám zajištuje přesné hloubkové vedení pracovních orgánů a stálý přítlak zadních válců, které rozdrtí případné hrudy a půdu zpětně utuží.

Demo tour stále probíhá a pokud byste i vy chtěli vyzkoušet náš stroj v této protierozní technologii, tak nás kontaktujte na emailové adrese v.paslerova@farmet.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.