FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad Žitavou

14. 6. 2018
Začiatkom mesiaca jún 2018, konkrétne 5. – 6. 6. 2018, sa konal už 7. ročník celoslovenských dní poľa na južnom Slovensku v Dvoroch nad Žitavou. Akcia zameraná na výstavu poľnohospodárskej techniky, ako aj prezentáciu moderných pestovateľských postupov na poľných pokusných políčkach, bola prístupná pre širokú poľnohospodársku verejnosť, a každým rokom naberá na svojom veľkom význame.
FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad Žitavou

Začiatkom mesiaca jún 2018, konkrétne 5. – 6. 6. 2018, sa konal už 7. ročník celoslovenských dní poľa na južnom Slovensku v Dvoroch nad Žitavou. Akcia zameraná na výstavu poľnohospodárskej techniky, ako aj prezentáciu moderných pestovateľských postupov na poľných pokusných políčkach, bola prístupná pre širokú poľnohospodársku verejnosť, a každým rokom naberá na svojom veľkom význame.

Na výstave sa prezentoval aj výrobca Farmet Česká Skalice v stánku svojho nového obchodného zástupcu pre Slovensko, spoločnosti Land Technologies s.r.o. Lužianky.

FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad ŽitavouExpozícia bola veľmi prehľadne a vzdušne usporiadaná, s prezentáciou nových moderných technických riešení, ktoré táto spoločnosť ponúka svojím zákazníkom na Slovensku. Produkty Farmet mali svoje zastúpenie v troch skupinách strojov pre plošné spracovanie pôdy a sejbu:

  1. predsejbové spracovanie:  bola vystavená vlajková loď – fenomén vo výrobnom programe = Kompaktomat so záberom 6 m s označením K 600 PS, najpredávanejší stroj na slovenskom trhu
  2. sejacia technika: unikátny modulárny koncept sejacieho stroja Falcon, využiteľný prakticky do všetkých technológií pestovania plodín v klasickom, ako aj bez orbovom spôsobe použitia
  3. kyprenie a podmietky: 1.krát prezentovaná novinka na slovenskom trhu, a to koncept viacúčelového radlicového podmietača-kypriča Fantom PRO, s pracovným záberom 8 m. Druhým strojom v tejto skupine bol zástupca diskového náradia, variant krátkeho diskového podmietača Softer s pracovným záberom 6 m a možnosťou inštalácie prísevového náradia pre aplikáciu semien medziplodín
FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad Žitavou
FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad Žitavou
FARMET neprehliadnuteľný na výstave v Dvoroch nad Žitavou

O všetky prezentované technológie bol u zákazníkov značný záujem, ktorý bol zvýraznený výborným technickým a odborným zázemím vystavovateľa, ako aj technickou podporou – produktovým špecialistom výrobcu Farmet po všetky dni, vrátane prípravy a inštalácie strojov na ploche. Farmet tak pokračuje v úspešnom ťažení pri nasadzovaní strojov a technológií u slovenských farmárov, čo bude významne podporené v letných a jesenných mesiacoch sériou aktívnych predvádzaní a prezentácií pri pozberovom spracovaní pôdy, ako aj na prípravu pôdy a sejbu repky a obilnín.

Pre záujem o aktívne predvedenie strojov sa kontaktujte na adresu:

Land Technologies s.r.o., Lužianky
chropen@landtechnologies.sk  alebo heczko@landtechnologies.sk
a tiež na mobilné čísla: +421 903 232 626 alebo +421 905 422 391

Ing. Dalibor Chropeň
Land Technologies s.r.o.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.