Den české zemědělské techniky v americkém Kentucky

25. 7. 2018
S cílem rozšířit povědomí o nabídce českých technologií pro americké farmáře zorganizovala česká ambasáda v pátek 20. července prezentační akci formou projektu ekonomické diplomacie spojenou s praktickou ukázkou fungování strojů na poli v oblasti Raceland v Kentucky.
Den české zemědělské techniky v americkém Kentucky

S cílem rozšířit povědomí o nabídce českých technologií pro americké farmáře zorganizovala česká ambasáda v pátek 20. července prezentační akci formou projektu ekonomické diplomacie spojenou s praktickou ukázkou fungování strojů na poli v oblasti Raceland v Kentucky. Místo bylo zvoleno i z toho důvodu, že leží na samé hranici se státy Ohio a Západní Virginií a zvýšila se tak možnost rozšíření i do přilehlých oblastí.

Společnost Zetor představila na akci traktory s širokým výběrem výkonů, některé i s čelním nakladačem či bubnovým žacím strojem. Společnost Farmet prezentovala stroje na zpracování půdy (např. dlátové kypřiče a diskové podmítače) a z technologií pro olejniny a krmiva pak lisy pro menší kapacity.

Formou katalogové účasti představily společnosti JK Machinery své čističky, třídičky a loupačky polních plodin a Eurobagging své silážní a senážní lisy a technologie pro mačkání a šrotování, případně uskladnění zrna.

O praktické ukázky i vystavené exponáty byl velký zájem. Přestože akci poznamenalo nepříznivé počasí, zúčastnilo se jí přes 60 farmářů z blízkého i širšího okolí a na akci samotné byl dokonce předjednán prodej v řádu jednotek kusů zemědělské techniky. V případě úspěšného uzavření prodejních kontraktů lze hovořit o splnění cíle akce. Obecně lze americké farmáře označit za spíše konzervativní, a tak případná spokojenost s kvalitou a fungováním české zemědělské techniky je dobrým pomocníkem v dalším postupném pronikání na americký trh.

Pro následující roky je v plánu zopakovat tuto akci v dalších oblastech USA, ať už v zemědělsky významných státech východního pobřeží nebo na americkém středozápadu, kde je zemědělská výroba stěžejním sektorem ekonomiky.

Zpracoval: Petr Ježek - zemědělský diplomat

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.