Deň techniky Farmet na Slovensku

13. 8. 2018
Horúce leto 2018 kulminuje, kedy teploty dosahujú výrazne nad 30 stupňov C, sa aj napriek takýmto extrémnym teplotám, podarilo uskutočniť Deň techniky Farmet spoločnosti Land Technologies s.r.o. v Lužiankach pri Nitre.
Deň techniky Farmet na Slovensku

Horúce leto 2018 kulminuje, kedy teploty dosahujú výrazne nad 30°C, sa aj napriek takýmto extrémnym teplotám, podarilo uskutočniť Deň techniky Farmet spoločnosti Land Technologies s.r.o. v Lužiankach pri Nitre.

Deň 8.8.2018 bol stanovený dávnejšie, ešte pri jarnom plánovaní aktivít na predvádzanie techniky, a tak sa organizátorom akcie nedala uprieť enormná snaha s prípravami a samotným priebehom podujatia.

Na pozemku, prakticky ihneď oproti sídla spoločnosti, bola pripravená technika výrobcu Farmet od základného spracovania pôdy, čo boli stroje Kompaktomat K 600 PS a kultivátor Verso 8, cez stroje na podmietku a kyprenie. Tento segment strojov zastupovali osvedčené stroje - dlátový kyprič Triolent TX 470 PS, diskový podmietač Softer 6 PS, hĺbkový kyprič Digger 3 a skupinu doplnili univerzálny kyprič - podmietač Fantom 650 PRO a horúca novinka zapožičaná výrobcom Farmet - kombinovaný disko-dlátový kyprič Triton 450 PS.

Do záverečných ukážok bola nasadená aj verzia modulárneho sejacieho stroja Falcon 6 PRO s prihnojovaním.

Vystavený bol aj radlicový kultivátor s prihnojovaním Kultis 8. Aj keď vlhkostné pomery v pôde sa po predchádzajúcich miernych dažďoch opätovne zmenili na prašnú vrchnú vrstvu, stroje dokázali presvedčiť návštevníkov o svojej kvalite.

Predvádzanie bolo spestrené aj bohatým občerstvením a príjemnou atmosférou na nádvorí spoločnosti Land Technologies. Vydarená akcia bola veľmi kladne hodnotená zástupcami výrobcu Farmet, ale hlavne aj samotnými zákazníkmi.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.