Extrudér FE 1000 v Podolí u Mnichova Hradiště – “po patnácti letech nahrazen mladším bratrem”

15. 10. 2018
Na přelomu tisíciletí začala společnost Farmet s přípravou nového projektu – extruze semen sóji pro ZD Březina v Podolí u Mnichova Hradiště. Extruzní technologie je výrobní postup, při kterém zpracovávaný materiál prochází pracovní jednotkou za vysoké teploty a tlaku.
Extrudér FE 1000 v Podolí u Mnichova Hradiště – “po patnácti letech nahrazen mladším bratrem”

 

 

Na přelomu tisíciletí začala společnost Farmet s přípravou nového projektu – extruze semen sóji pro ZD Březina v Podolí u Mnichova Hradiště. Extruzní technologie je výrobní postup, při kterém zpracovávaný materiál prochází pracovní jednotkou za vysoké teploty a tlaku. Výstupním produktem je plnotučná extrudovaná sója, kterou zákazník využívá jako součást krmiva pro drůbež a skot.

Jednalo se o celkově druhý extrudér v České republice a první, který Farmet vyrobil a dodal zákazníkovi s označením FE 1000. O jeho kvalitě bezpochyby svědčí více než patnáctiletá služba a mnoho tisíc tun zpracované sóji. Jeho služba skončila 1. srpna 2018, kdy došlo k jeho odstavení a nahrazení novým typem extrudéru FE 1000. Ten přináší řadu inovovaných konstrukčních řešení, včetně delší životnosti jednotlivých dílů. Majitelem byly všechny tyto změny kvitovány.

Uvedení modernějšího stroje do provozu proběhlo bez potíží, hned při prvním spuštění jsme dosáhli požadovaných výkonnostních i kvalitativních parametrů. Extrudér FE 1000 pro zpracování sóji je navržen pro výkon 1 000 kg/h a kontrolován je ovládacím systémem FIC – Farmet Intelligent Control. Maximální výkon byl dosažen okamžitě i při splnění nároků na kvalitu extrudované sóji. Mladšímu bráškovi přejeme alespoň tolik odsloužených let jako jeho předchůdci.

Extruze bezpochyby patří k progresivním výrobním postupům. Využívání této technologie přináší široké spektrum výhod, počínaje nižší spotřebou energie při dosažení dokonalé a přitom šetrné tepelné úpravy, přes zvýšení stravitelnosti a využitelnosti krmiva (obsah výživových látek, nižší krmné dávky), a konče neopominutelným faktorem – zkvalitnění hygieny krmiva, kdy kombinace teploty a tlaku přispívá k ničení patogenních organismů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.