Falcon 6 Strip seje řepku přímo do strniště!

20. 8. 2018
V ZOD Žichlínek seli v letošním roce řepku novou technologií. Umožnil jim to modulární secí stroj Falcon 6 PRO s výměnnými předzpracujícími sekcemi.
Falcon 6 Strip seje řepku přímo do strniště!

V ZOD Žichlínek seli v letošním roce řepku novou technologií. Umožnil jim to modulární secí stroj Falcon 6 PRO s výměnnými předzpracujícími sekcemi. Pro setí řepky zvolili v Žichlínku přední třířadou dlátovou sekci s roztečí dlát 25 cm a vzadu uspořádání secích botek na rozteč 25 cm tak, že osivo je ukládáno přesně do dláty prokypřených pásů půdy. Takto lze velmi kvalitně zpracovat půdu a zasít jak do mělké podmítky, tak i přímo do strniště. Kromě setí do podmítky zaseli v Žichlínku nemalou část řepky právě přímo do strniště. Kvalitní půda a dobře posečené strniště jim to umožnili a založení porostu bylo velmi kvalitní.

Zónové prokypření dlátky přední sekce Falconu 6 PRO se přitom pohybovalo okolo 16 cm. Pracovní rychlost může být díky úzkým dlátkům s relativně malým tahovým odporem až 12 – 13 km/hod bez rizika tvorby hrud a nerovností. Vzhledem k velkému suchu je tato technologie velmi přínosná, protože již nedochází k dalšímu přesušování půdy jejím předchozím zpracováním a šetří se vláha, které je v půdě již opravdu velmi málo. Navíc se ušetří minimálně 1 – 2 přejezdy kypřičů. Technologie setí řepky s dlátovým zónovým hlubokým kypřením přímo do strniště začíná být díky uvedeným faktům velmi populární a podniky, které mají vhodné stroje, jako např. modulární Falcon PRO, ji využívají. Stejně tak setí do mělké podmítky je již v řadě podniků několik let standardem. A u řepky lze díky těmto technologiím zvýšit výnosy oproti technologiím konvenčním.

Pro setí obilovin plánují v Žichlínku využít konfiguraci modulárního Falconu PRO s přední dvouřadou diskovou sekcí a zadními diskovými secími botkami na rozteč 12,5 cm. Po zasetí řepek může být Falcon PRO na tuto variantu rychle a snadno přestaven díky rychlovýměnnému systému sekcí. Uvedená konfigurace pak nabízí kvalitní mělkou celoplošnou předpřípravu půdy během setí s nízkým tahovým odporem a vysokým denním výkonem. Díky vysokému přítlaku secích botek s tlumením kmitů může pracovní rychlost soupravy dosahovat až 15 – 18 km/h při velmi vysoké kvalitě uložení osiva. Tomu odpovídá denní výkon 6m stroje 60 – 100 ha a to už je opravdu vysoká produktivita!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.