Predvádzanie Falcon na Slovensku nesklamalo

3. 9. 2018
Veľmi suché počasie a nadmerne vysoké teploty vzduchu, zrýchlili rozhodovanie farmárov o termíne výsevov repky ozimnej min. o 10-15 dní skôr, ako v uplynulých rokoch. Pre techniku Farmet to bola tiež výzva, aby urýchlene nastúpila aj sejacia technika a mohla ukázať svoje kvality.
Predvádzanie Falcon na Slovensku nesklamalo

Veľmi suché počasie a nadmerne vysoké teploty vzduchu, zrýchlili rozhodovanie farmárov o termíne výsevov repky ozimnej min. o 10-15 dní skôr, ako v uplynulých rokoch. Pre techniku Farmet to bola tiež výzva, aby urýchlene nastúpila aj sejacia technika a mohla ukázať svoje kvality. 

Sériu ukážok od Land Technologies s.r.o. Lužianky začal modulárny sejací stroj FALCON 6 PRO vo výbave s prihnojovaním, na partnerskom podniku PPD Výčapy-Opatovce dňa 18.8.2018, ktorý ústretovo zapožičal aj ťažný traktor Fendt 936, aby mohla táto súprava zasiahnuť do rýchleho nástupu sejby. Výsevy boli vykonávané do podmietnutého pôdneho profilu hlavne po pšenici a s výsevnou dávkou cca 2,4 kg/ha.

Ďalším podnikom, kde sa sejačka úspešne predviedla, bolo PPD Rybany, kde na skúšobnom záhone cca 8 ha Falcon pripravil a zasial porovnateľnú výsevnú dávku s hĺbkou sejby 2,5 – 3 cm. Aj tu sa stroj vo veľmi prašnom prostredí nezahanbil a splnil očakávania agronómov.

V týždni končiacich prác s výsevmi ešte Falcon 6 PRO uskutočnil výsev repky pri obci Kamenín u súkromnej spoločnosti Hensil. Po spracovaní hĺbkovým kypričom (25-30 cm) a rozdrobenom profile s čiastočným podielom hrudiek, Falcon nesklamal, a pri výsevku 2,6 kg/ha zasial úctyhodných 40 ha v rekordne krátkom čase niekoľkých hodín.

Úspešnosť Falcon na ukážkových výsevoch potvrdzuje jeho robustnosť a kvalitné technologické spracovanie komponentov výrobcom Farmet.

O ďalšom zapojení Falcon 6 PRO v jesenných ukážkach (september-október) na Slovensku sa informujte u zástupcu spoločnosti
Land Techmologies s.r.o.:

Ing. Chropeň
e-mail: chropen@landtechnologies.sk
mobil. číslo: +421 903 232 626.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.