Softer v konvenčním zemědělství

22. 8. 2018
Soukromý zemědělec Lukáš Janko dokončil v roce 2008 studium na České zemědělské univerzitě v Praze a od roku 2012 pokračuje v rodinné tradici a věnuje se hospodaření na velkostatku ve Vysoké Libyni, v okrese Plzeň – sever.
Softer v konvenčním zemědělství

Soukromý zemědělec Lukáš Janko dokončil v roce 2008 studium na České zemědělské univerzitě v Praze a od roku 2012 pokračuje v rodinné tradici a věnuje se hospodaření na velkostatku ve Vysoké Libyni, v okrese Plzeň – sever. Původní výměra rodinné farmy byla v roce 1991 kolem 100 hektarů. Postupným vývojem, a především díky úspěšnému hospodaření, se plocha obhospodařované půdy rozrostla až do současné výměry přesahující 320 ha. Hlavním tržním přínosem je rostlinná výroba, zejména pěstování řepky ozimé, potravinářské pšenice, krmného i sladovnického ječmene, ovsa a hrachu. Na farmě se hospodaří výhradně konvenční technologií.

Stěžejními stroji byly donedávna oboustranný pluh a secí kombinace s rotačními bránami. V roce 2017 pořídil pan Janko nový stroj na zpracování půdy, a nebyl to, jak by se mohlo na první pohled zdát, předseťový kombinátor Kompaktomat. Dle jeho slov pořídil do svých podmínek a zvolené technologie daleko univerzálnější stroj, a sice diskový podmítač Softer o záběru 6 m v polonesené variantě, vybavený kopírovacími koly.

Pan Janko vysvětluje svoji volbu takto: „Ano, zkoušeli jsme zde i Kompaktomat, který výborně splnil úlohu precizní předseťové přípravy po orbě, ale při použití rotačních bran jsme nepotřebovali tak dokonale připravené seťové lůžko. Se strojem Softer děláme rychlé, efektivní mělké podmítky a tento plní úlohu diskového podmítače na 100 %. Co ale rozhodlo o koupi tohoto stroje, byla i možnost předseťové přípravy, kde disky velmi dobře zpracovávají hrubou brázdu, řežou hroudy a zadní válec dostatečně utužuje půdu. Právě díky tomu můžeme jezdit s naší secí kombinací daleko rychleji a zkracuje se nám tak doba přípravy půdy a setí.“ Těší nás, že pan Janko u stroje Softer oceňuje spolehlivost, nízké nároky na údržbu a jednoduchost ovládání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.