Paralelní setí jedině s Falconem PRO

19. 10. 2018
Ve Středočeské pahorkatině na hranici okresů Příbram a Písek již čtvrtým rokem jezdí univerzální secí stroj Falcon 6 PRO. Odvádí zde výbornou práci a bezproblémově zasel přes 3 300 ha.
Paralelní setí jedině s Falconem PRO

Ve Středočeské pahorkatině na hranici okresů Příbram a Písek již čtvrtým rokem jezdí univerzální secí stroj Falcon 6 PRO. Odvádí zde výbornou práci a bezproblémově zasel přes 3 300 ha. V podniku Zemědělská Klučenice, a.s. se hospodaří na 1 000 ha orné půdy pouze minimalizační technologií a jak nám sdělil místní agronom, pan Holan, zdejší půda neviděla přes 20 let pluh. V Klučenicích je také velmi rozšířena živočišná výroba, která čítá přes 500 ks dojnic a 200 ks mastného skotu. Přes 80 % vypěstované produkce se proto spotřebuje přímo v podniku.

Náš výjimečný secí stroj zvládne paralelní setí dvou plodin již v základní výbavě. Velký zásobník je podélně rozdělen na dvě poloviny. Pod každou polovinou zásobníku je umístěn vlastní dávkovač osiva, který umožňuje nastavení rozdílných výsevků a jejich elektronickou regulaci. Secí stroj má následně také dvě rozdělovací hlavy a možnost nastavení dvou rozdílných hloubek setí.

V Klučenicích takto ročně zasejí cca 200 ha lusko-obilných směsek, například hrách setý o výsevku 200 kg/ha při hloubce setí 5 cm a pšenici jarní v dávce 70 kg/ha na hloubku 3 cm. U secího stroje ve verzi Fert+ je možné ke dvěma plodinám aplikovat ještě granulované hnojivo a vedle toho lze modulární secí stroj Falcon PRO vybavit Micro-Drillem pro dodatečný výsev meziplodin či trav.

Ing. Václav Mytyska
produktový a technologický poradce

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.