TRITON - najmladší člen v ponuke na spracovanie pôdy

25. 10. 2018
Rok 2018 bol jedným z „lepších“ rokov na úrody kukurice. Po enormne suchom lete a začiatku jesene, sa najmladší člen v ponuke na spracovanie pôdy, kombinovaný disko-dlátový kyprič Triton 450 PS predstavil v aktívnych ukážkach aj na Slovensku.
TRITON - najmladší člen v ponuke na spracovanie pôdy

Rok 2018 bol jedným z „lepších“ rokov na úrody kukurice. Po enormne suchom lete a začiatku jesene, sa najmladší člen v ponuke na spracovanie pôdy, kombinovaný disko-dlátový kyprič Triton 450 PS predstavil v aktívnych ukážkach aj na Slovensku.

Stroj bol vybavený s prednými diskami priemeru 56 cm,  dlátovými radlicami s pancierovaným ostrím a zadným VR valcom.

Prvé ukážky stroja, kde bol Triton nasadený do strnísk po zbere zrnovej kukurice, sa obsluha traktorovej súpravy učila so strojom zaujať prihliadajúce skupiny záujemcov, čo tento stroj má dokázať.

Pozemky, ktoré boli ponúknuté na ukážky, sa nachádzali v rôznom štádiu po prejazde kombajnov, event. drvičov kôrovia. Tam, kde boli pozberové zvyšky zhomogenizované drvičom a rozprestreté voľne na povrchu, Triton veľmi slušne, až skoro perfektne zapracoval do profilu spracovanej pôdy. Neupravené zvyšky, dlhé stonky kukurice, alebo aj príliš vysoké strnisko, nemali priaznivý účinok na kvalitu spracovania Triton-om. Pracovná hĺbka bola závislá od ťažnej sily traktora (360 PS), a bola na úrovni 20 – 23 cm. 

Stroj veľmi pekne pracuje pri rýchlosti 11,5 – 13 km/h a veľký vplyv na kvalitu zapracovania ako aj na zadné rozprestretie a vyrovnanie spracovanej vrstvy má zadná sekcia urovnávacích tanierov, ktoré podľa množstva hmoty na povrchu, je NUTNÉ VEĽMI citlivo výškovo správne nastaviť.

Ukázalo sa tiež, že zadný VR valec nie je tým pravým „orechovým“ pre spracovanie práve po kukurici. Tu je vhodnejšie zvoliť ťažký diskový DSR, alebo LTX valec.

Veľký vplyv na kvalitu zapravenia pozberových zvyškov má aj typ pôdy a vlhkostné pomery, nakoľko aj keď čierna úrodná, ale ťažká, skoro až ílovitá pôda s tvorbou suchých hrúd, boli tými faktormi, ktoré ovplyvňovali celkový dojem z práce stroja.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.