Příprava půdy pro jarní setí

27. 2. 2019
Při každém zpracování půdy se rozhodujeme podle půdních a klimatických podmínek, podílu pěstovaných plodin, možnostech podniku a vhodně zvolené technologii. Půdní podmínky jsou na jaře jiné než na podzim, půda je sice po zimě přemrzlá, ale za to s vyšší vlhkostí.
Příprava půdy pro jarní setí

Při každém zpracování půdy se rozhodujeme podle půdních a klimatických podmínek, podílu pěstovaných plodin, možnostech podniku a vhodně zvolené technologii. Půdní podmínky jsou na jaře jiné než na podzim, půda je sice po zimě přemrzlá, ale za to s vyšší vlhkostí. Pro vysokou vzcházivost semen musíme zajistit správně připravené seťové lůžko. To by mělo mít lehce utužené dno, které umožní snadné vzlínání kapilární vody a kyprou vrchní vrstvu pro průnik kyslíku a tepla do půdy. Za tímto účelem provádíme urovnání vrchní vrstvy pozemku, rozdrobení hrud, přerušení půdního škraloupu a zpětné utužení půdy. Důležitá je i rovnoměrná hloubka zpracování půdy. A jak toho dosáhnout? Farmet má pro předseťovou přípravu dva osvědčené stroje.


Kompaktomat

Předseťový kombinátor Kompaktomat

Spolehlivý Kompaktomat zajistí během jednoho přejezdu v sedmi zároveň provedených pracovních operacích dokonale připravenou půdu pro setí. Velkou předností je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka.  Robustní smyková lišta zajistí stržení svrchních vrstev ornice a rozruší půdní škraloup. Pracovní orgány jsou automaticky odjištěné. Radličkové sekce lze opatřit hydraulickým nastavením hloubky, stejně tak je hydraulicky nastavitelný přední smyk. Kompaktomat lze doplnit i dalšími stroji, agregovat s přídavnými válci nebo přímo zapojit secí stroj Monsun a rovnou zasít první jarní plodiny.


Verso

Kultivátor Verso

Skvělým řešením do vlhké jarní půdy je kultivátor Verso. Jeho pracovní části jsou dlátové a snadno tak zpracují půdu. Stroj neobsahuje žádné válcové segmenty na které by se mohla půda lepit.  Intenzivní a jemné zpracování půdy tímto strojem zvládnete do hloubky 10 cm pomocí pružných úzkých dlátek o šířce 37 mm. Dlátka jsou opatřeny SK plátky pro větší odolnost a mají možnost vychýlení proti nárazu při zachování stabilní pracovní hloubky. Před první řadou dlátek je hydraulicky ovládaný těžký flexi-board smyk pro rozhrnutí velkých hrud a primární urovnání povrchu. Zadní lehké flexi-board smyky lze nezávisle výškově nastavit. S výškovým nastavením se mění i náběhový úhel smyků tak, aby při větší hloubce měly smyky větší, agresivnější náběhový úhel.


Přejeme vám úspěšné zahájení jarní sezóny a hodně dobře připravených jarních hektarů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.