Správná příprava seťového lůžka

6. 3. 2019
Při vývoji našich strojů vycházíme hlavně z požadavků zemědělců a jejich potřeb. Nedílnou součástí je výzkum a nové trendy v agrotechnice. Proto spolupracujeme s výzkumnými ústavy, institucemi a vysokými školami.
Správná příprava seťového lůžka

Při vývoji našich strojů vycházíme hlavně z požadavků zemědělců a jejich potřeb. Nedílnou součástí je výzkum a nové trendy v agrotechnice. Proto spolupracujeme s výzkumnými ústavy, institucemi a vysokými školami.

Výsledkem takové spolupráce s Centrem precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě byla i certifikovaná metodika, která vyšla koncem roku 2017 s názvem:

Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení

(kolektiv autorů: Brant V., Nýč M., Kroulík M., Zábranský P. a Škeříková M., rozsah: 67 obrázků, 26 tabulek a 20 grafů. )

Pokud byste si chtěli publikaci přečíst, zašleme vám ji elektronicky zdarma v pdf formátu na váš email.
Vyžádat si ji můžete u nás na emailu: newsletter@farmet.cz


Certifikovaná metodika

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.