Současný stav řepkových porostů

1. 4. 2019
Podle zatím předběžných odhadů ČSÚ bylo pro sezónu 2018/19 zaseto o asi 20 tis. ha (tj. o 4,9 %) méně řepky. Z výměry 412 tis. ha v roce 2017/18 poklesla řepka na letošních 391 tis. ha.
Současný stav řepkových porostů

Podle zatím předběžných odhadů ČSÚ bylo pro sezónu 2018/19 zaseto o asi 20 tis. ha (tj. o 4,9 %) méně řepky. Z výměry 412 tis. ha v roce 2017/18 poklesla řepka na letošních 391 tis. ha. Naopak plocha ozimých obilnin se zvýšila o cca 29 tis. ha na 930 tis. ha (tj. o 3,1 %).

Nová vegetace nezačala pro řepku zrovna ideálně. Výhodou sice byly rychle sklizené předplodiny, ale dlouhotrvající sucho způsobilo problémy se zakládáním porostů. Sucho před, při a po setí způsobilo pozvolné a nevyrovnané vzcházení. Občasné srážky většinou jen smočily prach.

Více zapršelo na přelomu srpna a září. To již stačilo k provlhčení vrchní vrstvy ornice. Semena naklíčila a řepka začala vzcházet. Vzcházení však bylo pomalé a nerovnoměrné. Suché a teplé počasí nadále pokračovalo. Dřepčíci měli ideální podmínky pro šíření a škody. Aplikace insekticidů byla často ještě na zcela nevzešlé porosty a většinou opakovaně. Na přelomu září a října se opět po dvou letech více rozšířily také mšice. Obsahy Nmin na polích s menším zapojením porostů byly střední až vyšší. Proto se i někde vynechalo podzimní hnojení dusíkem. Teplé počasí trvající až do první poloviny ledna mimořádně pomohlo slabším porostům, které se vyrovnaly.

Dosavadní průběh zimy až na krátkodobá ochlazení (přelom druhé a třetí dekády ledna) a sněhové nadílky (začátek února) je pro porosty ozimů zatím příznivý. Mimořádně pozitivní jsou i zimní úhrny srážek, které alespoň částečně doplní hluboké deficity vody v půdě. Celkový stav porostů před zimou se hodně lišil podle lokalit. Někde řepky velmi špatně vzešly a rostly pomalu, jinde přerůstaly a musely se včas regulovat.

S dusíkatým hnojením se začalo velmi brzy, jakmile to legislativa a počasí umožnily. V některých oblastech se začalo hnojit již 6. února. Obsahy Nmin byly většinou mezi 10-15 ppm. Řepka během teplé zimy stále rostla a odebírala i živiny. Velmi brzké byly i nálety stonkových krytonosců (krytonosce řepkového). Vlivem velmi teplého počasí jsme tyto škůdce nacházeli v miskách již v druhé polovině února, tedy o měsíc až měsíc a půl dříve než loni. Někteří agronomové v teplejších oblastech nevydrželi a počátkem března již ošetřili. Od 7. února se však ochladilo, začalo pršet a foukat. Aktivita škůdců se tak velmi snížila. Ztráta listové plochy během zimy byla minimální. Od začátku března pozorujeme novou listovou zeleň a od 15. března u některých odrůd již počátek prodlužování.

Ing. David Bečka, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.