Kompaktomat K 450 – nepostradatelný pomocník

29. 4. 2019
V lokalitě mezi Českým lesem a Bránou Šumavy mě přivítal pan František Pátý, který se v zemědělství pohybuje již více než 46 let. Se svojí dcerou Alenou Holcovou hospodaří v lokalitách Staňkov a Horažďovice v západních Čechách na 250 hektarech orné půdy.
Kompaktomat K 450 – nepostradatelný pomocník

V lokalitě mezi Českým lesem a Bránou Šumavy mě přivítal pan František Pátý, který se v zemědělství pohybuje již více než 46 let. Se svojí dcerou Alenou Holcovou hospodaří v lokalitách Staňkov a Horažďovice v západních Čechách na 250 hektarech orné půdy. Na provozních plochách pěstují převážně pšenici, řepku, hrách a také proso, pelušku a brambory. Na výměře okolo 25 ha se zaměřují také na maloparcelní odrůdové pokusy, kde převládá ozimá řepka, pšenice a silážní kukuřice.

Pro pana Pátého se stal Kompaktomat nepostradatelným pomocníkem při předseťové přípravě. Precizně připravené seťové lůžko je pro něj základem úspěchu a s Kompaktomatem tak připravují pod všechny plodiny, zvláště pak pod maloparcelní pokusy.  S předseťovými kombinátory Farmet má pan Pátý dlouholeté zkušenosti. Z počátku používali malý nesený Kompaktomat K 300 N za traktorem s výkonem 125 HP. V roce 2017 pořídili nový polonesený stroj o záběru 4,5 m za předimenzovaný tažný prostředek s výkonem 225 koní. Ano, pan František Pátý ihned podotknul, že za takto silným traktorem by mohli tahat Kompaktomat s o několik metrů větším záběrem. Zároveň však dodal, že do jejich podmínek, na jejich výměry, kde největší pole nepřesáhne 38 ha a hlavně pod maloparcelní pokusy je záběr 4,5 m naprosto ideální a dostačující.

Kompaktomat zpracovává v konvenční technologii velmi těžké, hlinité půdy, které si mnohdy vyžádají i více než jeden přejezd stroje. Tyto pozemky se nacházejí v sušší oblasti s ročním úhrnem srážek cca 520 mm, s průměrnou roční teplotou 7 až 8 stupňů v nadmořské výšce 380 metrů. František Pátý mi společně s obsluhou stroje Janem Holcem na poli potvrdili, že bez farmeťáckého Kompaktomatu si předseťovou přípravu již nedokáží představit. Na stroji vyzdvihli vysokou kvalitu zpracování, jednoduchost obsluhy, minimální nároky na údržbu a také jeho cenovou dostupnost.

Děkuji panu Františkovi Pátému za krátký výlet mezi maloparcelní pokusy a přeji i nadále mnoho úspěchů v jeho činnostech.

Ing. Václav Mytyska
Produktový a technologický poradce

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.