Seminář hrůbkové nebo pásové zpracování půdy

23. 4. 2019
Ve spolupráci s regionálním prodejcem společností Agrogal proběhl ve středu 17. dubna 2019 seminář na téma pásového zpracování půdy v Telči.
Seminář hrůbkové nebo pásové zpracování půdy

Ve spolupráci s regionálním prodejcem společností Agrogal proběhl ve středu 17. dubna 2019 seminář na téma pásového zpracování půdy v Telči. Pro účastníky Agrogal připravil stroje z nabídky společnosti Farmet k prohlédnutí včetně pásového kypřiče Strip-till, který byl hlavním tématem k diskutované technologii pásového nebo hrůbkového zpracování půdy.

V dopoledních hodinách si zemědělci mohli poslechnout v podání Ing. Michala Nýče zkušenosti a způsoby řešení technologií pásového zpracování, které Farmet nabízí. Půdoochranná technologie s výrazným protierozním efektem zpracovává půdu pouze v pásu, a to až do hloubky 35 cm s možností aplikace hnojiva ve dvou zónách. Oproti standardním strojům pro pásové kypření Farmet na strojích Strip-till používá mnohem širší kypřící radlice, které vytvoří větší prostor prokypřené půdy a zajistí kořenům dostatek místa pro jejich rozvoj a lepší vsakování vody. Ing. Nýč pásové zpracování doporučil využívat především co nejpozději na podzim, aby se omezila možnost růstů plevelů a výdrolu. Půda se na podzim také lépe připravuje oproti jarnímu zpracování, kdy je hodně vlhká a především na těžších půdách by mohly vzniknout problémy.

Podstatou hrůbkového zpracování půdy je přesunutí určitého objemu půdy z jedné zóny do druhé, a tím se vytvoří hrůbek. Využití najde především na těžších půdách s vysokou vlhkostí.

Více o Strip-tillu najdete zde.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.