Falcon při ukázkovém setí

8. 4. 2019
Farmet nabízí zájemcům předvedení vybraného stroje přímo na pozemcích podniků. O průběhu ukázkového setí, secím strojem Falcon 6 PRO v zemědělské společnosti Nahořanská a.s. o nám napsal mechanizátor firmy Ing. Petr Kopecký.
Falcon při ukázkovém setí

Farmet nabízí zájemcům předvedení vybraného stroje přímo na pozemcích podniků. O průběhu ukázkového setí, secím strojem Falcon 6 PRO v zemědělské společnosti Nahořanská a.s. nám napsal mechanizátor firmy Ing. Petr Kopecký:

 

Dne 22. března 2019 proběhla v naší firmě NAHOŘANSKÁ a. s. předváděcí akce secího stroje Falcon 6 PRO od firmy Farmet a. s.

Setí probíhalo za ideálních klimatických podmínek, slunečno a větrno, beze srážek. Pole bylo připraveno nejprve stržením hrubé brázdy „smykostrojem“ o záběru 15 m. Následně bylo pole dopřipraveno Kompaktomatem o záběru 7 m.

Co se týče půdních podmínek, na konkrétním pozemku, kde setí probíhalo, převládá spíše kvalitní písčitohlinitá půda, bez kamenů. Pole se nachází v lokalitě nad Novým Městem nad Metují. Sel se jarní ječmen 210 kg/ha.

Firma NAHOŘANSKÁ a. s. hospodaří na 2 254 ha. Rostlinná výroba produkuje zejména obilniny – pšenici, ječmen. Dále pěstujeme cukrovou řepu, řepku olejnou, hořčici, jílky, jetelotraviny.

Nedílnou součástí firmy je také živočišná výroba, která obsahuje cca 1000 ks hovězího skotu. Z toho je téměř 500 ks dojnic.

Ing. Petr Kopecký
Nahořanská a. s.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.