Farmet je novým členem EuroFedLipid

24. 5. 2019
Sdružení EuroFedLipid je federace vědeckých a technologických institucí a firem, které se zabývají získáváním a zpracováním rostlinných olejů a tuků.
Farmet je novým členem EuroFedLipid

Sdružení EuroFedLipid je federace vědeckých a technologických institucí a firem, které se zabývají získáváním a zpracováním rostlinných olejů a tuků.

Organizace má za cíl zprostředkovat výměnu informací mezi vědeckými pracovníky a lidmi z technologické praxe s cílem posílit rozvoj tohoto odvětví na evropském kontinentu.

Spolupráce s domácími i zahraničními výzkumnými institucemi patří k pilířům výzkumu a vývoje společnosti Farmet a členství v EuroFedLipid je prostředek pro rozvoj další spolupráce.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.