Stav řepek před sklizní a očekávané výnosy

26. 6. 2019
Pokud zhodnotíme letošní řepkovou sezónu, pak problematické bylo vzcházení za sucha s vyšším výskytem škůdců (dřepčíci a mšice), dlouhý podzim a mírná zima umožnily dorůst i slabším porostů. Z podzimu řepka měla vlivem sucha hluboké kořeny a po zimě minimální omrznutí lisů.
Stav řepek před sklizní a očekávané výnosy

Pokud zhodnotíme letošní řepkovou sezónu, pak problematické bylo vzcházení za sucha s vyšším výskytem škůdců (dřepčíci a mšice), dlouhý podzim a mírná zima umožnily dorůst i slabším porostů. Z podzimu řepka měla vlivem sucha hluboké kořeny a po zimě minimální omrznutí lisů.

Jaro se otevřelo velmi brzo již začátkem února. Hnojit dusíkem jsme v teplejších oblastech začali v první polovině února. Časné byly i nálety stonkových krytonosců, v teplejších oblastech již koncem února. Nálety byly rozvleklé a najít správné aplikační okno se tak zkomplikovalo. Řada porostů má stonky vyžrané od larev těchto škůdců. Duben se zařadil mezi teplé a velmi suché měsíce. Chladné byly noci, které nesvědčily aplikaci regulátorů nejen do řepky, ale také do obilí. Sucho a noční chlad zbrzdily vegetaci.

Tehdy jsme předpokládali, že porosty zůstanou nižší a nenavětvené. Vše ale změnil květen.

Ochlazení a po dlouhé době déšť opět vlily život na naše pole. Vegetace růstově a vývojově poskočila. Řepka narostla a navětvila. Dokonce jsme často pozorovali i sekundární větvení, které je typické pro přímořské oblasti. Zvedly se i obilniny ať už ty ozimé, které shazovaly odnože či jarní, které špatně vzcházely. Voda přišla v pravou chvíli. Jedině snad kukuřice se vlivem ochlazení zastavila v růstu. Malé a barevné kukuřice bylo vidět napříč celým bývalým Československem. Řepka, až na výjimky, narostla do výšky 160-180 cm. Pouze v některých oblastech zůstala nízká kolem 130-150 cm.

Délka kvetení se protáhla na 5 až 6 týdnů. Když běžně řepka kvete kolem 4 týdnů. Loni dokonce jen 2-3 týdny. V květnu nastaly ideální podmínky (dlouhé kvetení, přilepené korunní plátky a vlhko) pro rozvoj chorob, především hlízenky. Zatím se však choroby nikde naštěstí nerozšířily. Pokud se choroby i nadále neprojeví, pak lze očekávat nadprůměrné výnosy pro ČR 3,7-4 t/ha a pro Slovensko asi o dva metráky nižší. I cena zatím není špatná (9500 až 9600 Kč/t). Řepka by se letos mohla stát ekonomicky velmi zajímavou plodinou. A určitě stojí zato ji v srpnu znovu zaset a to i přes silný mediální tlak proti ní a nejen jí.

David Bečka
Česká zemědělská univerzita v Praze

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.