Referenčný porast kukurice

15. 7. 2019
V čase končiaceho agrotechnického jarného termínu 2019 na sejbu kukurice, sa aj na Slovensku podarilo otestovať novinku z dielne Farmet – 8 riadkový presný sejací stroj IMPACT 8 PS v návesnom vyhotovení.
Referenčný porast kukurice

Založený novým presným sejacím strojom IMPACT 8 PS na Slovensku

V čase končiaceho agrotechnického jarného termínu 2019 na sejbu kukurice sa aj na Slovensku podarilo otestovať novinku z dielne Farmet – 8 riadkový presný sejací stroj  IMPACT 8 PS v návesnom vyhotovení. Sejba kukurice s rozstupom radov 75 cm  sa uskutočnila na parcele neďaleko sídla slovenského zástupcu Farmet, spoločnosti Land Technologies s.r.o., Lužianky.

V čase výsevu 26. apríla 2019 bola na parcele vykonaná predsejbová príprava diskovým podmietačom (2 ročný úhor - po poslednom zbere repky) a finálna príprava kompaktorom do hĺbky cca 5-6 cm.

Veľmi suché podmienky tých dní, aj vplyvom nie príliš ideálnych zrážok po zime, dávali tušiť, že sejba bude do prašného základu, resp. presušenej hornej vrstvy pôdy.

Sejací stroj IMPACT 8 PS bol preto na začiatku sejby nastavený na pracovnú hĺbku sejby cca 6-7 cm s prítlakom 180 kg na výsevnú pätku. Ako prihnojenie bola súčasne sejačkou aplikovaná močovina v dávke 100 kg/ha. Po prvých kontrolných jazdách sejačky bolo potrebné parametre výsevu upraviť, a to hĺbku sejby až na 9 cm a max. prítlak, ktorý sejačka umožňuje, t.j. 300 kg. Osivo tak bolo umiestnené do vrstvy, kde ešte bola zachovaná požadovaná vlaha potrebná na vyklíčenie semien. Výsevok bol 75 000 jedincov na ha pri pracovnej rýchlosti sejacej súpravy 10–11 km/hod. Ako ťažný prostriedok bol agregovaný traktor s výkonom 155 PS.

Vegetačné zásahy do porastu boli nasledovné: aplikácia močoviny v dávke 100 kg/ha a ďalšia aplikácia močoviny Engo s regulátormi rastu v dávke 130 kg/ha. Na začiatku júna bola vykonaná herbicídna ochrana prípravkom Maister Power. Mechanická kultivácia nebola vykonávaná.

Porast kukurice hodnotíme po stránke vyrovnanosti ako aj zdravotného stavu 75 dní od sejby ako veľmi pekný, čo nám potvrdil aj vedúci strediska FaRM s.r.o. Lehota, Ing. Bulla, ktorý je s porastom zatiaľ veľmi spokojný.

Ing. Dalibor Chropeň
Product manager Land Technologies s.r.o., Lužianky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.