Softer pro agilní zpracování půdy

29. 7. 2019
Tisíce Softerů dnes obdělávají pole v Evropě, Asii, Severní Americe, ale třeba i na Novém Zélandu. Jsou to špičkové diskové podmítače, které mají obrovský úspěch díky svým skvělým vlastnostem. A které vlastnosti to jsou?
Softer pro agilní zpracování půdy

...s nízkým tahovým odporem

Tisíce Softerů dnes obdělávají pole v Evropě, Asii, Severní Americe, ale třeba i na Novém Zélandu. Jsou to špičkové diskové podmítače, které mají obrovský úspěch díky svým skvělým vlastnostem. A které vlastnosti to jsou?


Agilní vnikání do půdy i v těžkých podmínkách

Každý disk je pevně veden masivní kovanou slupicí individuálně odpruženou pryžovými elementy s velkým předepnutím. Agresivní pracovní úhly disků zajišťují výborné vnikání do půdy i ve velmi těžkých půdních podmínkách v období sucha. Naopak ve vlhkých podmínkách se projevuje velká průchodnost a odolnost proti zalepování díky optimalizovanému tvaru kovaných slupic. Výborné vnikání do půdy je umocněno ostřením disků po celém obvodu přesným frézováním. Disky jsou vyrobeny z vysoce otěruvzdorné tepelně zpracované oceli, vynikající svojí houževnatostí a dlouhou životností v těžkém provozu.


Dokonalé podříznutí v celém pracovním záběru

Díky agresivním pracovním úhlům je půda dokonale celoplošně podříznuta a to přesně podle nastavené pracovní hloubky až do 12 cm. Rostlinné zbytky jsou velmi dobře promíchány a rovnoměrně rozprostřeny. To je velká přednost Softerů, kdy díky optimalizované geometrii a rozmístění pracovních orgánů výborně rozprostírají rostlinné zbytky a urovnávají povrch půdy. Díky jejich skvělým vlastnostem lze Softery využít i v redukované předseťové přípravě. Mohutně nadimenzované zadní válce zajišťují výborné zpětné utužení a drcení velkých hrud. Půda je po zpracování opět kompaktní s obnovenou kapilaritou.


Velmi nízký tahový odpor

Podmítače Softer zcela vynikají velmi nízkým tahovým odporem. Opět je to díky agresivním pracovním úhlům a celoostřeným diskům. Potřebný výkon traktoru začíná na 30 HP na 1 m pracovního záběru stroje. Velmi často jsou např. Softery 11 agregovány s traktory o výkonu 330 – 360 HP. Soprava jer velmi kompaktní a produktivní. Spotřeba se pohybuje od 4 do 6 l/ha. To jsou výborné parametry a záruka ekonomické prosperity.


Rychlost, výkon, produktivita

Podmítače Softer umožňují velmi produktivní zpracování půdy s pracovní rychlostí 12 – 15 km/h. Výkonnost soupravy se pak pohybuje na úrovni 1,1 – 1,4 ha/hod na 1 m pracovního záběru! Například souprava Softer 11 s moderním traktorem o výkonu 360 HP může zpracovat za hodinu až 14 ha při spotřebě 4 – 6 l/ha a výborné kvalitě práce. Podmítače Softer se tedy opravdu vyplatí!


Oblíbené na několika světadílech

Podmítače Softer dnes pracují na několika světadílech a přinášejí profit tisícům zemědělců v rozmanitých půdních a klimatických podmínkách. Softery prokazují svoji kvalitu a univerzalitu v mnoha různých technologiích zpracování půdy. Všude však plní stejný cíl: zvýšit svým majitelům produktivitu a ziskovost.


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.