Dění ve firmě

Farmet investuje!

30. 8. 2019
V rámci další investiční vlny hodlá Farmet investovat minimálně 300 mil. CZK do rozšíření svého výrobního závodu v České Skalici (CZ).
Farmet investuje!

Společnost Farmet dále investuje do svého růstu!

V rámci další investiční vlny hodlá Farmet investovat minimálně 300 mil. CZK do rozšíření svého výrobního závodu v České Skalici (CZ). Cílem investic je další výrazné rozšíření výrobních kapacit a vybudování ještě modernějšího zázemí pro stávající i nové pracovníky. V letošním roce byla zahájena výstavba centrální montážní haly, jejíž dokončení a zahájení provozu je plánováno na začátek roku 2020. Celková zastřešená výrobní a skladovací plocha činí více než 4000 m2.

V nové velkokapacitní montážní hale bude soustředěna veškerá montáž zemědělské techniky, čímž se uvolní stávající tři oddělené montážní haly, ve kterých bude rozšířena výroba základních dílců. Nová centrální hala montáže bude vybavena moderním vysoce automatizovaným skladovacím a logistickým systémem umožňujícím efektivní přesun dílců z výrobních pracovišť k finální kompletaci. Ta bude usnadněna řadou důmyslných manipulačních zařízení a montážních přípravků snižujících fyzickou zátěž pracovníků montážních hnízd. Hnízdová montáž přitom výrazně usnadňuje indivizualizaci výbav montovaných strojů dle požadavků konečných zákazníků.

V roce 2020 bude následovat další etapa výstavby, kdy bude vybudována další montážní hala pro zakázkovou výrobu a administrativní a servisní budova. Zároveň budou v rámci rekonstrukce stávajících technických budov vybudovány nové kanceláře pro více než 80 techniků a dalších pracovníků obchodu a marketingu.

Paralelně s výstavbou probíhá nákup a implementace nových výrobních zařízení a informačních technologií. Stejně jako u stávajících výrobních zařízení se jedná o nejmodernější výrobní technologie zajišťující vysokou kvalitu a produktivitu výroby. Důraz je kladen na vysoký stupeň automatizace a on-line sledování výrobního toku s víceúrovňovým systémem řízení kvality. Pro dosažení štíhlé efektivní výroby je implementován vysoce sofistikovaný systém dynamického plánování výroby, který je v rámci vlastního výzkumu výrobního systému neustále zdokonalován.

Společnost Farmet je rodinnou firmou patřící mezi významné světové výrobce zemědělské techniky a technologií pro získávání olejů a výrobu krmiv. Od svého založení v roce 1992 neustále dynamicky roste, aktuálně zaměstnává více než 450 pracovníků. Společnost má vlastní výzkum a vývoj a svoje výrobky a služby prodává ve více než 30-ti zemích Evropy, Asie, Afriky, Severní Ameriky a Oceánie. Podíl exportu činí 85%.

Zahájení investic do rozšíření výrobních kapacit
Vize výrobního závodu v roce 2020
Nová velkokapacitní hala centralizované montáže
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.