Kompaktomat - 7 pracovních operací jedním přejezdem!

5. 8. 2019
Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou již více než 25 let významným produktem značky Farmet. Za svoji existenci prošly mnoha inovacemi a jsou neustále zlepšovány. V mnoha pracovních záběrech od 2,5 m do 15,7 m bylo zákazníkům dodáno již více než 10.000 strojů!
Kompaktomat - 7 pracovních operací jedním přejezdem!

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou již více než 25 let významným produktem značky Farmet. Za svoji existenci prošly mnoha inovacemi a jsou neustále zlepšovány. V mnoha pracovních záběrech od 2,5 m do 15,7 m bylo zákazníkům dodáno již více než 10.000 strojů! Kompaktomaty jsou dodávány na více než 20 trhů několika světadílů a v mnoha různých půdních a klimatických podmínkách prokazují svoje kvality. Vždy však výborně provedou to, k čemu jsou určeny – 7 pracovních operací jedním přejezdem, čímž hrubě zpracovanou půdu po orbě připraví do stavu ideálního pro setí plodin.


Výborné urovnání a zpětné zhutnění

Masivní konstrukce stroje s velkými válci je zárukou nejen vysoké provozní spolehlivosti a dlouhé životnosti. Zajišťuje také dostatečnou hmotnost stroje pro účinné celoplošné zpětné hutnění prokypřené půdy. To je klíčový faktor pro vytvoření tzv. seťového lůžka s obnovenou kapilaritou, které zajišťuje vzlínání půdní vody k osivu. To je klíčový faktor úspěšného založení porostu, které zajistí rovnoměrné vzcházení a následný rovnoměrný růst s dostatečným přísunem půdní vody ke kořenům i v obdobích sucha. Bez kvalitního zpětného utužení po orbě tedy nelze úspěšně založit porost s dobrým výnosovým potenciálem.

K výbornému zpětnému hutnění se přidává také výborné urovnání povrchu půdy díky až třem smykům. Ty zajišťují vytvoření ideální roviny jak v příčném, tak v podélném směru. Mohou být nastavitelné mechanicky nebo hydraulicky. Výborně urovnaný povrch je základ dalších rychlých a kvalitních agrotechnických operací – rychlé setí s přesným dodržením hloubky, rychlé a kvalitní chemické ošetřování během vegetace i rychlá a bezproblémová sklizeň s nízkým strništěm. 


Prokypření na hloubku setí

Kypřící radličková pracovní sekce zajišťuje velmi jemné rovnoměrné celoplošné prokypření povrchu půdy do nastavené hloubky. Hloubka kypření musí být shodná s hloubkou setí, aby osivo bylo uloženo na utužené lůžko a bylo v kontaktu s půdní vodou. Při použití šípových radlic je půda celoplošně podříznuta, což je výhodné především při mechanickém hubení plevelů. Hloubkové nastavení kypřících sekcí může být mechanické nebo hydraulické. Zpětné prokypření stop kol traktoru zajišťují účinné  kypřiče stop s velkým rozsahem nastavení.


Mnoho variant pracovních orgánů

Nejrozšířenější a nejuniverzálnější konfigurací Kompaktomatů je kombinace předního spirálového lištového válce a zadního crosskill válce spolu s kypřící sekcí s pružinově jištěnými šípovými radličkami. Tato konfigurace nabízí nejvyšší univerzálnost v různých podmínkách s velmi dobrou kvalitou práce. Přesto lze volit řadu jiných variant pro specifické podmínky každého zákazníka. Na výběr jsou např. ring válce do vlhkých lepivých půd nebo dvojité crosskil válce se zvýšenou hmotností a vyšším řezacím efektem v těžkých podmínkách. Radličkové sekce mohou být dlátkové nebo se šípovými radličkami. Velmi preferovanou volbou jsou přední prstové smyky typu Flexiboard vhodné především do vlhkých a lepivých půd.

Crosskill válecDvojitý crosskill válecLištový válecRing válecSpirálový lištový válec

Sekce ASekce BSekce C


Vysoká výkonnost a efektivita

Kíčovou vlastností strojů Kompaktomat je vysoká pracovní rychlost a vysoká výkonnost. Při doporučené pracovní rychlosti 14 km/h je výkonnost na úrovni 1,2 ha/hod. Tím je zajištěna velmi vysoká efektivita a pohotovost pro okamžité nasazení v krátkých oknech sezónních polních prací. Např. moderní traktor o výkonu 330 k v agregaci s Kompaktomatem K1000PS zpracuje 12 ha/hod se spotřebou nafty do 4 l/ha. Díky takové výkonnosti lze připravovat půdu v těsném předstihu před secím stroje a šetřit tak půdní vodu.


Úspora osiva a předpoklad vysokých výnosů

Precizně vytvořené seťové lůžko s optimálním zhutněním zajišťuje výbornou a rovnoměrnou vzcházivost rostlin. Lze proto snížit dávku osiva a přitom zajistit dostatečný počet budoucích rostlin a jejich rovnoměrné rozmístění. Tím se výrazně usnadňuje agronomické vedení porostu s předpokladem vysokého výnosu. Optimální zhutnění půdy a vzlínání půdní vody se přitom projevuje nejen při vzcházení rostlin, ale i během celé vegetace a především v jejím závěru, kdy se tvoří zrno a celkový výnos.

Kompaktomat je tedy zárukou efektivního zpracování půdy, usnadnění následných operací, usnadnění agronomického vedení porostu a výborných výnosů.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.