Kompaktomaty v ZD Dolany

2. 11. 2019
Na středisku Zemědělského družstva Dolany ve Lhotě pod Hořičkami používají od jara Kompaktomat K 700 PS pro efektivní předseťovou přípravu půdy po orbě. Kompaktomat výrazně urychluje zakládání porostů, kdy v rámci jednoho přejezdu provádí 7 pracovních operací zajišťujících optimální zpětné utužení a vytvoření kvalitního seťového lůžka.
Kompaktomaty v ZD Dolany

Na středisku Zemědělského družstva Dolany ve Lhotě pod Hořičkami používají od jara Kompaktomat K 700 PS pro efektivní předseťovou přípravu půdy po orbě. Kompaktomat výrazně urychluje zakládání porostů, kdy v rámci jednoho přejezdu provádí 7 pracovních operací zajišťujících optimální zpětné utužení a vytvoření kvalitního seťového lůžka. Zpětné utužení půdy je velmi důležité pro obnovení půdní kapilarity a zajistí rovnoměrné vzcházení a vyrovnané porosty. Takovýto způsob zpracování půdy je nezbytným předpokladem dosahování vysokých výnosů. Aktuálně má Zemědělské družstvo Dolany stroje Kompaktomat již na všech třech svých střediscích - 2x K 700 PS a 1x K 600 PS. Zemědělské družstvo Dolany hospodaří na výměře  3768 ha orné půdy a je významným zemědělským podnikem nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci celé ČR. 

1.       Zóna kypření stop kol traktoru. Dokonalé prokypření kolejí eliminuje nerovnoměrné vzcházení rostlin po zasetí.

2.       Zóna základního urovnání povrchu půdy. Precizně urovnaný povrch půdy umožňuje následné rovnoměrné hutnění a kypření seťového lůžka.

3.       Zóna předpěchování půdy předním válcem. Přední válec drtí hrudy na povrchu, zároveň však pěchuje půdu do hloubky a obnovuje půdní kapilaritu.

4.       Zóna tvorby seťového lůžka. Půda je prokypřena radličkovou kypřící sekcí do nastavené hloubky. Hloubka by měla být shodná s budoucí hloubkou setí. Při použití šípových radliček dochází k celoplošnému seříznutí a hubení plevelů.

5.       Zóna urovnání hrůbků za radličkovou kypřící sekcí.

6.       Zóna dopěchování půdy zadním válcem. Válec jemně drtí hrudy a zajišťuje finální utužení seťového lůžka tak, aby byla plně obnovena půdní kapilarita. Intenzivní vzlínání půdní vláhy k povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení rostlin i v sušším období.

7.       Zóna finálního urovnání povrchu půdy. Zadní smyk nebo finiš válečky zajistí dokonalou rovinu a minimální hrudovitost pro následné setí.

  

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.