Technologie

Aplikátor kejdy SynCult

Efektivní zapravení kejdy nebo digestátu

Systém pro aplikaci kejdy nebo digestátu pro stroje na zpracování půdy je složen z rozvodů a speciální rozdělovací hlavy. Rozdělovací hlava má rotor poháněný hydromotorem, který zajišťuje rovnoměrné rozdělení hnojiva do všech vývodů a řezání pevného podílu v hnojivech. Hnojivo je následně vedeno z pracovní nástroje kypřiče, kde je optimalizované vyústění tak, aby hnojivo bylo co nejlépe uloženo do prokypřené zóny půdy. Tím je zajištěna rovnoměrná dávka a rovnoměrné vsakování do půdního profilu. Jsou maximálně eliminovány emise amoniaku a oxidu uhličitého.

Technika

Diskový podmítač Softer NS & aplikátor kejdy SynCult

  1. Aplikace tekutého hnojiva.
  2. Okamžité a bezemisní zapravení tekutého hnojiva disky o Ø 510 mm umístěných ve dvou řadách.
  3. Zadní válec rozdrtí hroudy.

 

Pokud se kejda a digestát zapravují pomocí diskového podmítače Softer NS, šetří to čas i peníze, redukuje se počet přejezdů po poli a umožňuje dodržení čtyřhodinového pravidla k zapracování kejdy. Tato metoda se stala běžnou praxí v zeměděství.

Kompletní souprava pro agregaci s diskovým podmítačem

Softer NS + SynCult je kompletní souprava sestávající z diskového podmítače, rámu, přesného rozdělovače, hadicových vývodů a odpovídajících koncovek. Počet vývodů a uchycení rozdělovací hlavy je určeno šířkou diskového podmítače. Rozdělovač dávkuje homogenní množství kejdy nebo digestátu do jednotlivých vývodů a hadic, které jsou rozmístěny v definovaném pořadí, a tím zaručují bezproblémovou aplikaci tekutého hnojiva. Vývod tekutiny před disk umožňuje okamžité a bezemisní zapravení. Tato metoda zapravování snižuje počet přejezdů, šetří čas a peníze a splňuje požadavky na zapravení kejdy do 4 hodin.

Aplikátor kejdy SynCult lze instalovat na diskové podmítače Softer 4,5 NS, Softer 5 NS a Softer 6 NS. Více informací o tomto stroji na produktové stránce Softer NS.

K instalaci aplikátoru kejdy SynCult na diskový podmítač nejsou zapotřebí žádné svářecí práce či jiné mechanické činnosti. Záruka na diskový podmítač tak zůstane zachována v kompletním rozsahu.

Pokud se kejda a digestát zapravují pomocí diskového podmítače Softer NS, šetří to čas i peníze, redukuje se počet přejezdů po poli a umožňuje dodržení čtyřhodinového pravidla k zapracování kejdy. Tato metoda se stala běžnou praxí v zeměděství.

Kompletní souprava pro agregaci s diskovým podmítačem

Softer NS + SynCult je kompletní souprava sestávající z diskového podmítače, rámu, přesného rozdělovače, hadicových vývodů a odpovídajících koncovek. Počet vývodů a uchycení rozdělovací hlavy je určeno šířkou diskového podmítače. Rozdělovač dávkuje homogenní množství kejdy nebo digestátu do jednotlivých vývodů a hadic, které jsou rozmístěny v definovaném pořadí, a tím zaručují bezproblémovou aplikaci tekutého hnojiva. Vývod tekutiny před disk umožňuje okamžité a bezemisní zapravení. Tato metoda zapravování snižuje počet přejezdů, šetří čas a peníze a splňuje požadavky na zapravení kejdy do 4 hodin.

Aplikátor kejdy SynCult lze instalovat na diskové podmítače Softer 4,5 NS, Softer 5 NS a Softer 6 NS. Více informací o tomto stroji na produktové stránce Softer NS.

K instalaci aplikátoru kejdy SynCult na diskový podmítač nejsou zapotřebí žádné svářecí práce či jiné mechanické činnosti. Záruka na diskový podmítač tak zůstane zachována v kompletním rozsahu.

Jednoduchá obsluha

Nastavení pracovní hloubky
Jednoduché nastavení pracovní hloubky dle přehledné tabulky pomocí vymezovacích podložek na pístnicích válců.

Chytře řešená konstrukce stroje

Trubkový válec Ø 600 mm
Zvětšený trubkový válec je odolný proti zahlcení i ve vlhčím prostředí.
Kované slupice
Kované slupice s vysokou průchodností lepivé půdy.
Aplikační rozvod
Rozdělovací hlava

Fotogalerie

Video

Soubory

Diskový podmítač Softer s aplikátorem kejdy Syncult jedním přejezdem celoplošně zpracuje a urovná půdu, aplikuje digestát do půdy.

Příslušenství