Compact - CP2

Technologie dvoustupňového lisování za studena je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje nad 35 %. Jedná se o plodiny jako je např. slunečnice a řepka. Produktem této technologie je kvalitní přefiltrovaný rostlinný olej a výlisky hodné pro použití v krmivářství.

Celková teplota oleje z této technologie dosahuje 55 °C, toto lisování splňuje nejpřísnější požadavky na lisování olejnatých semen za studena. Teplota výlisků se pohybuje od 60 °C do 80 °C, dochází tedy jen k částečnému odstranění antinutričních látek.

 

Popis technologie

Jedná se o dvoustupňové lisování za studena. Jako předlis je použit šnekový lis FS 350. Výlisky z předlisu postupují šikmým dopravníkem do dolisu tvořeným rovněž lisem FS 350.

Vylisovaný olej stéká do sedimentační vany, kde dochází k sedimentaci pevných částeček - prolisu, které jsou obsaženy v surovém oleji po lisování. Usazený prolis je z oleje separován integrovaným separátorem a vracen do lisu k odlisování. Sedimentační vana obsahuje integrovaný ohřev oleje, což zaručuje společně se separací prolisu vysokou výkonnost filtrace.

Technické parametry

Modulová lisovna Compact  CP2 je nabízena ve výkonnosti od 300 do 600 kg za hodinu.

Příslušenství

K lisovně Compact je možné objednat volitelné příslušenství čítající předúpravu semen, která obsahuje magnetický separátor, čištění a teplotní stabilizaci semen. Další příslušenství technologie je filtrace obsahující čerpadlo, které je integrované přímo ve v sedimentační vaně a deskový naplavovací filtr. Přefiltrovaný olej je dopravován olejovým potrubím do skladu oleje, který se skládá ze dvou nádrží o objemu 1 m3 nebo 7 m3 dle požadavků zákazníka. Sklad oleje lze vybavit výdejovým čerpadlem, které umožňuje přečerpávání oleje ze skladovacích nádrží do přepravních obalů nebo autocisterny. Součástí čerpadla je pracovní plocha s ručním ventilem pro stáčení oleje do PET lahví nebo kanystrů.

Lisovnu Compact je dále možné rozšířit o modul Loupání a separace slupek, který umožňuje oddělení jader od slupek, kdy část slupek je odloučena a odchází jako vedlejší produkt. Toto je vhodné především při zpracování semen slunečnice a sóji, odstraněním slupek se zvýši obsah bílkovin ve výliscích, a tím i jejich krmivářská hodnota. Slupky lze zpracovávat pomocí příslušenství granulace slupek, které přetvoří slupky na pelety, sníží se tím objem potřebný pro skladování slupek s možností energetického využití pelet.

Soubory ke stažení

Příslušenství