CWP - Studeno-teplé lisování

Technologie studeno-teplého lisování nabízí vysokou výtěžnost oleje. První stupeň lisování probíhá za studena. Díky tomu se olej z prvního stupně lisování příliš nezahřívá a zůstávají v něm zachovány biologicky cenné látky a zároveň obsahuje pouze malé množství fosfolipidů, což usnadňuje jeho další zpracování. Druhý stupeň obsahuje termickou úpravu semene tak, aby uvolňování oleje z buněk semene bylo co nejvíce ulehčeno. Ohřev semene před lisováním způsobuje změny vlastností buněčných struktur, přeměny bílkovin a shlukování oleje na buněčné úrovni. Se zvýšenou teplotou také výrazně klesá viskozita oleje. Tyto vlivy dohromady způsobují výrazné zlepšení lisovatelnosti oleje.

Oleje z prvního a druhého stupně je možné oddělovat pro další zpracování instalací dvou samostatných filtrů nebo pouze homogenizačních nádrží a filtraci provádět střídavě na jednom filtru.

I pro technologii CWP od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly.

Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

 

 

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Výlisky z prvního stupně jsou dopravovány do patrového ohřívače, kde jsou zahřívány a zbaveny přebytečné vlhkosti na parametry optimální pro lisování. Prohřátý materiál je dávkován do lisu druhého stupně. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie studeno-teplého lisování je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 50 až 720 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství