Líbí se Vám tento stroj? Napište nám.
Mám zájem o stroj

 

Technologie

Diskový podmítač Diskomat

1 Zóna celoplošného kypření. Dvouřadá disková sekce s agresivní geometrií zajišťuje dokonalé celoplošné podříznutí do hloubky 6–18 cm s intenzivním promícháním rostlinných zbytků. Disková sekce také výborně rozprostírá kupy rostlinných zbytků na větší plochu. 
2 Deflektory za disky zvyšují drobení půdy a zapravení rostlinných zbytků.
3 Zóna drobení hrud a zpětného utužení půdy. Optimální zpětné utužení půdy zajišťuje dobré vsakování srážek i vzlínání půdní vláhy k povrchu.

Diskový podmítač Diskomat má velmi široký rozsah použití v různých technologiích zpracování půdy. Je vhodný jak pro provádění klasických podmítek po sklizni plodin do různých hloubek až 18 cm i pro různé druhy dalšího zpracování půdy.

Předností koncepce je urovnávací efekt

Velkou předností této koncepce stroje je obecně známý urovnávací efekt, diskový podmítač je tak vhodný i pro předseťové zpracování půdy, kdy je kladen důraz na dobré urovnání pozemku a kvalitní zpracování půdy.

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost

Diskový podmítač Diskomat je unikátní v celkovém pojetí konstrukce a designu i v řešení jednotlivých technických uzlů a použití speciálních materiálových technologií. To zajišťuje stroji velmi kompaktní rozměry (především pro přepravu na pozemních komunikacích), velmi nízkou hmotnost a její příznivé rozložení na pracovní orgány a především velmi nízké nároky na údržbu. Konstrukce diskového podmítače plní požadavky na bezpečnost a požadavky pro schválení pro provoz po pozemních komunikacích.

Nízké nároky na údržbu

Velký důraz je kladen na celkový design a ergonomii diskového podmítače. Všechny seřizovací uzly jsou dobře přístupné pro obsluhu a splňují přísné bezpečnostní požadavky. Velmi nízké nároky má diskový podmítač na údržbu. Oproti konkurenčním strojům je výrazně minimalizován počet mazacích míst a četnost mazání - většina uzlů je zcela bezúdržbová po celou dobu životnosti stroje.

Diskový podmítač Diskomat má velmi široký rozsah použití v různých technologiích zpracování půdy. Je vhodný jak pro provádění klasických podmítek po sklizni plodin do různých hloubek až 18 cm i pro různé druhy dalšího zpracování půdy.

Předností koncepce je urovnávací efekt

Velkou předností této koncepce stroje je obecně známý urovnávací efekt, diskový podmítač je tak vhodný i pro předseťové zpracování půdy, kdy je kladen důraz na dobré urovnání pozemku a kvalitní zpracování půdy.

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost

Diskový podmítač Diskomat je unikátní v celkovém pojetí konstrukce a designu i v řešení jednotlivých technických uzlů a použití speciálních materiálových technologií. To zajišťuje stroji velmi kompaktní rozměry (především pro přepravu na pozemních komunikacích), velmi nízkou hmotnost a její příznivé rozložení na pracovní orgány a především velmi nízké nároky na údržbu. Konstrukce diskového podmítače plní požadavky na bezpečnost a požadavky pro schválení pro provoz po pozemních komunikacích.

Nízké nároky na údržbu

Velký důraz je kladen na celkový design a ergonomii diskového podmítače. Všechny seřizovací uzly jsou dobře přístupné pro obsluhu a splňují přísné bezpečnostní požadavky. Velmi nízké nároky má diskový podmítač na údržbu. Oproti konkurenčním strojům je výrazně minimalizován počet mazacích míst a četnost mazání - většina uzlů je zcela bezúdržbová po celou dobu životnosti stroje.

Technika

Diskový podmítač Diskomat N

  1. Disky o Ø 620 mm umístěné ve dvou řadách podmítnou půdu. Pracovní hloubka činí 6–18 cm. Za každou řadou disků je umístěn deflektor srážející odletující hroudy.
  2. Zadní válec rozdrtí hroudy.

Robustní konstrukce

Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

  • Na klíčových uzlech použity zušlechtěné vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost.
  • Bezúdržbové pružinové jištění
Samostatné jištění disků
Každý z disků je samostatně jištěn, čímž je zajištěna dokonalá ochrana pracovních orgánů a vysoká průchodnost rostlinných zbytků.
Bezúdržbová ložiska
Robustní uložení disků zajišťující provoz stroje v nejnáročnějších podmínkách.
Bezúdržbové pružinové jištění
Široké uložení pracovních orgánů zajišťující stabilitu. Odolné a bezúdržbové pružinové jištění s vysokou odjišťovací silou.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

  • Minimum seřizovacích míst.
  • Minimum mazacích míst.
  • Není zapotřebí nastavování úhlu nebo přesazení disků.
Nastavení pracovní hloubky
Jednoduché nastavení pracovní hloubky přestavením čepu.
Výškově stavitelný deflektor
Výškově stavitelný boční deflektor pro usměrnění zpracované půdy.

Chytře řešená konstrukce stroje

Výhodou konstrukce tohoto stroje je jeho víceúčelovost a nastavitelnost přinášející vysokou variabilitu práce.

  • Obratný při práci na poli díky krátké kompaktní konstrukci.
  • Velmi dobré samočištění prostoru mezi diskem a slupicí..
Deflektory
Deflektory za každou řadou disků, které usměrňují a drobí půdu.
Dva typy deflektorů
Možnost výběru ze dvou typů deflektorů: hřebenový / prutový
Celoobvodové ostří disků
Detail slupice a disku ostřeného po celém obvodu.
Bezúdržbová ložiska
Detail uložení disku - zapouzdřené kuželíkové ložisko.

Parametry

 Technické parametry  Jednotky Diskomat 3 N Diskomat 3,5 N
Pracovní šířka mm 3 000 3 500
Transportní šířka mm 3 000 3 500
Transportní výška mm  1 600  1 600
Celková délka stroje mm 3 300 3 300
Pracovní hloubka mm 60–180 60–180

Počet disků - přední řada
Počet disků - zadní řada

ks 12
12
14
14
Průměr disků mm 620 620
Pracovní výkon ha/h 3–4,5 3,5–5,25
Tažný prostředek 1 kW
HP
105–158
140–165
120–180
160 - 240
Pracovní rychlost km/h 10–15 10–15
Maximální přepravní rychlost 3 km/h 20 20
Maximální svahová dostupnost ° 6 6
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnost stroje 2 kg  2 400  2 600


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Hmotnost stroje s dvojitým válcem.
3 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.

N - nesený stroj

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Příslušenství

Válce

Diskový válec SDR
Průměr  580 mm
Hmotnost 220 kg/m
Dvojitý válec DR
Průměr  400/300 mm
Hmotnost 135 kg/m
LTX válec
Průměr  586 mm
Hmotnost 200 kg/m
Ring válec RR
Průměr  520 mm
Hmotnost 160 kg/m
Trubkový válec TRS
Průměr  600 mm
Hmotnost 100 kg/m
V válec VR
Průměr  600 mm
Hmotnost 175 kg/m

Velmi důležitá je správná volba typu zadního válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Válec půdu zpětně utuží a dále rozdrobí a urovná. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.

Válec Trubkový
TRS
Dvojitý
DR
 Ring
RR
LTX 
Drobení ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●○○
Pěchování ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●●
Hloubkové vedení ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Odolnost proti ucpávání ●○○○ ●●●○ ●●●● ●●●○
Vhodnost do kamenitých půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Vhodnost do mokrých půd ●○○○ ●●○○ ●●●● ●●●●
Těžké půdy ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Střední půdy ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Lehké půdy ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○
Válec Diskový
SDR
VR
Drobení  ●●●○ ●●●○ 
Pěchování ●●●● ●●●● 
Hloubkové vedení ●●●● ●●●● 
Odolnost proti ucpávání ●●●○ ●●●● 
Vhodnost do kamenitých půd ●●●○ ●●●○ 
Vhodnost do mokrých půd ●●●● ●●●● 
Těžké půdy ●●●● ●●●● 
Střední půdy ●●●● ●●●● 
Lehké půdy ●●●○ ●●●● 

Disky

Disk Ø 620 mm

Volitelná výbava

Micro Drill

Výsev jemných semen.