EP1 - Jednostupňové lisování s extruzí

Jednostupňové lisování s extruzí je technologie, která je vyvinuta speciálně pro zpracování sóji. Kombinace extrudéru a následného lisování Vám umožní získat výlisky té nejvyšší kvality. Lisování oleje je bezprostředně po extruzi velmi efektivní, takže zbytkový tuk je skutečně minimální. Redukci antinutričních látek, které jsou v sóje obsaženy, stejně jako bypass proteinů pro maximalizaci využití energie krmiva zvládají naše extrudéry na jedničku. Extruze je zároveň dokonalou formou předúpravy semen před procesem lisování. Vhodnější kombinaci tepelného a mechanického zpracování lze stěží nalézt. Lisy pak mají skutečně lehkou práci z takto předpřipraveného materiálu získat maximum oleje.

I pro technologii EP1 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku kontinuálně dopravováno do extrudéru. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen.

Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek. Semena je vhodné před vstupem do extrudéru nadrtit na drtiči, čímž dojde k narušení struktury semen, a tím lehčímu průchodu extrudérem.

Extrudovaný materiál je dopraven dopravníkem do lisu. Tento dopravník je otevřený, aby byl zajištěn odvod páry, která se uvolňuje po výstupu z extrudéru. Vývin páry je poměrně intenzivní, a proto je součástí této nabídky lokální odsávání výstupu z extrudéru, kde je zachycena podstatná část páry.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Technické parametry

Technologie jednostupňového lisování s extruzí je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 6 až 600 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství