EP1 - Jednostupňové lisování s extruzí

Jednostupňové lisování s extruzí je technologie, která je vyvinuta speciálně pro zpracování sóji. Kombinace extrudéru a následného lisování Vám umožní získat výlisky té nejvyšší kvality. Lisování oleje je bezprostředně po extruzi velmi efektivní, takže zbytkový tuk je skutečně minimální. Redukci antinutričních látek, které jsou v sóje obsaženy, stejně jako bypass proteinů pro maximalizaci využití energie krmiva zvládají naše extrudéry na jedničku. Extruze je zároveň dokonalou formou předúpravy semen před procesem lisování. Vhodnější kombinaci tepelného a mechanického zpracování lze stěží nalézt. Lisy pak mají skutečně lehkou práci z takto předpřipraveného materiálu získat maximum oleje.

I pro technologii EP1 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku kontinuálně dopravováno do extrudéru. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen.

Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek. Semena je vhodné před vstupem do extrudéru nadrtit na drtiči, čímž dojde k narušení struktury semen, a tím lehčímu průchodu extrudérem.

Extrudovaný materiál je dopraven dopravníkem do lisu. Tento dopravník je otevřený, aby byl zajištěn odvod páry, která se uvolňuje po výstupu z extrudéru. Vývin páry je poměrně intenzivní, a proto je součástí této nabídky lokální odsávání výstupu z extrudéru, kde je zachycena podstatná část páry.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie jednostupňového lisování s extruzí je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 6 až 600 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství