EP2 - Dvoustupňové lisování s extruzí

Dvoustupňové lisování s extruzí je navržené pro celou řadu olejnatých semen, jde o semena s obsahem oleje větším než 25 %, nejčastěji se používá pro semena řepky olejné a slunečnice. Technologie využívá výhody extruze pro lisování, kde na prvním stupni dochází k předlisování semen za studena, poté výlisky z prvního stupně projdou extrudérem, kde jsou stlačeny a zahřáty, vlivem expanze na výstupní trysce dochází k rozbití buněk, což společně se zvýšením teploty usnadňuje uvolnění oleje v druhém stupni lisování. K technologii je možné objednat sadu pro přestavbu na jednostupňové lisování s extruzí, pomocí níž lze lisovat i semena s nižším obsahem oleje než 25 % (např. sója).

Redukci antinutričních látek, které jsou v semeni obsaženy, stejně jako bypass proteinů pro maximalizaci využití energie krmiva zvládají naše extrudéry na jedničku. Extruze je zároveň dokonalou formou předúpravy semen před procesem lisování. Vhodnější kombinaci tepelného a mechanického zpracování lze stěží nalézt. Lisy pak mají skutečně lehkou práci z takto předpřipraveného materiálu získat maximum oleje.

Popis technologie

 

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Výlisky z prvního stupně jsou již mechanicky částečně narušeny a zahřáty. Kontinuálně vstupují do extrudéru, kde díky předzpracování v předlise proběhne extruze již s menší energetickou náročností. Extrudovaný materiál je dopraven dopravníkem do lisu druhého stupně.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Technické parametry

Technologie dvoustupňového lisování s extruzí je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 7 až 1500 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

I pro technologii EP2 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC). 

Soubory ke stažení

Příslušenství