EP2 - Dvoustupňové lisování s extruzí

Dvoustupňové lisování s extruzí je navržené pro celou řadu olejnatých semen, jde o semena s obsahem oleje větším než 25 %, nejčastěji se používá pro semena řepky olejné a slunečnice. Technologie využívá výhody extruze pro lisování, kde na prvním stupni dochází k předlisování semen za studena, poté výlisky z prvního stupně projdou extrudérem, kde jsou stlačeny a zahřáty, vlivem expanze na výstupní trysce dochází k rozbití buněk, což společně se zvýšením teploty usnadňuje uvolnění oleje v druhém stupni lisování. K technologii je možné objednat sadu pro přestavbu na jednostupňové lisování s extruzí, pomocí níž lze lisovat i semena s nižším obsahem oleje než 25 % (např. sója).

Redukci antinutričních látek, které jsou v semeni obsaženy, stejně jako bypass proteinů pro maximalizaci využití energie krmiva zvládají naše extrudéry na jedničku. Extruze je zároveň dokonalou formou předúpravy semen před procesem lisování. Vhodnější kombinaci tepelného a mechanického zpracování lze stěží nalézt. Lisy pak mají skutečně lehkou práci z takto předpřipraveného materiálu získat maximum oleje.

Popis technologie

 

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Výlisky z prvního stupně jsou již mechanicky částečně narušeny a zahřáty. Kontinuálně vstupují do extrudéru, kde díky předzpracování v předlise proběhne extruze již s menší energetickou náročností. Extrudovaný materiál je dopraven dopravníkem do lisu druhého stupně.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

I pro technologii EP2 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC). 

Technické parametry

Technologie dvoustupňového lisování s extruzí je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 7 až 1500 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Soubory ke stažení

Příslušenství