Technologie

Hloubkový kypřič Digger

1 Zóna hlubokého kypření a promíchání rostlinných zbytků. Hloubka kypření 25–50 cm. Speciální tvar kypřících dlát zajišťuje výborné vnikání i do silně utužených půd s velmi nízkým tahovým odporem. Kypřící dláta jsou ve dvou řadách. V extrémních podmínkách lze pracovat pouze s jednou řadou dlát a tím snížit tahový odpor.
2 Zóna urovnání hrůbků. Urovnávací disky také zvyšují efekt zapravení rostlinných zbytků.
3 Zóna drobení hrud a zpětného utužení půdy. Optimální zpětné utužení půdy zajišťuje dobré vsakování srážek i vzlínání půdní vláhy k povrchu.

Uložení hnojiva

Hnojivo je ukládáno pod povrch, do zpracovaného půdního profilu do dvou horizontů.

Hnojivo je ukládáno pod povrch, do zpracovaného půdního profilu do dvou horizontů.

Vysoký výkon

 • Nový tvar radlic má velmi nízký tahový odpor a umožňuje vysokou pracovní rychlost až 12 km/h.
 • Radlice hladce vnikají do půdy, půdu prokypří bez promíchání s podorničím tzv. biologicky neaktivní půdou.
 • Možnost zvednutí jedné řady radlic v těžkých podmínkách, jako jsou mokřiny, souvratě či rozorávka cest po sklizni.
 • 2 řady radlic zajišťují velmi dobrou stabilitu stroje a přesného hloubkového vedení bez nutnosti použití kopírovacích kol. Vysoká světlost rámu 750 mm zajišťuje výbornou průchodnost.
 • Nový tvar radlic má velmi nízký tahový odpor a umožňuje vysokou pracovní rychlost až 12 km/h.
 • Radlice hladce vnikají do půdy, půdu prokypří bez promíchání s podorničím tzv. biologicky neaktivní půdou.
 • Možnost zvednutí jedné řady radlic v těžkých podmínkách, jako jsou mokřiny, souvratě či rozorávka cest po sklizni.
 • 2 řady radlic zajišťují velmi dobrou stabilitu stroje a přesného hloubkového vedení bez nutnosti použití kopírovacích kol. Vysoká světlost rámu 750 mm zajišťuje výbornou průchodnost.

Technika

Hloubkový kypřič Digger N

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25–50 cm.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

Hloubkový kypřič Digger N

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25–50 cm.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

Hloubkový kypřič Digger N

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25–50 cm.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

Hloubkový kypřič Digger P

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25–50 cm.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.
 4. Zadní válec zajistí dobré zpětné utužení, rozdrobení hrud a urovnání povrchu pozemku.

Varianty konceptu Digger

 

 

 

1

Digger N

jištění střižným segmentem

4

Digger N Fert+ COMPACT

integrovaný zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

2

Digger N

hydraulické jištění

5

Digger P Fert+ COMPACT

oj a zadní válec, integrovaný zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

3

Digger N Fert+

přední zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

6

Digger P HW

doplňkový nosič s nápravou, zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

Varianty stroje

Díky různým variantám je tento stroj schopný vyhovět rozdílným požadavkům podle vašich potřeb. Podívejte se na varianty, které u nás můžete dostat.

Základní varianty stroje

Digger N - Základní varianta
Stroj s hydraulickým jištěním radlic, se zahrnovacími disky.
Digger N - Bez zahrnovacích disků
Stroj s hydraulickým jištěním radlic, bez zahrnovacích disků.
Digger N - Mechanické jištění
Stroj s mechanickým jištěním radlic, se zahrnovacími disky.
Digger N - Mechanické jištění bez zahrnovacích disků
Stroj s mechanickým jištěním radlic, bez zahrnovacích disků.

Varianty stroje s přihnojováním do 2 horizontů

Digger N Fert+
Stroj s předním zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger N Fert+ Compact
Stroj s integrovaným zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger P Fert+ Compact
Polonesená varianta stroje vybavená ojí a zadním pneumatikovým válcem. S integrovaným zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger P HW
Polonesená varianta stroje s doplňkovým nosičem zásobníku hnojiva s nápravou, přihnojování do 2 horizontů.

Robustní konstrukce

 • Na klíčových uzlech použity zušlechtěné vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost.
 • Silně dimenzovaný a kompaktní nesený rám.
 • Radlice jsou osazeny plátky ze slinutých karbidů pro dlouhodobou životnost.
Jištění radlic
Radlice jsou hydraulicky jištěny odjišťovací silou na špici 1 100 kg, případně je možné zvolit variantu s mechanickým jištěním.
Mechanické jištění radlic
Varianta s mechanickým jištěním radlic - v případě příliš vysokého odporu dojde k přestřižení jistícího segmentu.
Zvýšená životnost radlic
Hroty radlic jsou osazeny plátky ze slinutých karbidů pro zajištění dlouhé životnosti, nízkému opotřebení a zachování optimální geometrie radlic.
Urovnávací disky
Urovnávací disky usměrňují zpracovanou půdu před zadními hrotovými válci a současně zajišťují precizní urovnání brázd.
Válec
Zadní dvojitý hrotový válec pro jemné zpracování hrud zachovává půdu v kvalitě jako po předseťové přípravě v minimalizačních technologiích nebo jako základní podzimní zpracování půdy pro jařiny.
Radličky
Radličky s křidélky velmi dobře zapraví rostlinné zbytky a urovnávací disky a dvojitý hrotový válec brázdy precizně urovná.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

Nastavení hloubky
Jednoduché nastavení pracovní hloubky pomocí překlápěcích podložek. V pracovní poloze je stroj opřený o zadní dvojitý hrotový válec.
Nastavení výšky disků
Základní nastavení výšky zahrnovacích disků je automatické přes paralelogram uchycení zadního válce. Kliky mechanického nastavení slouží k preciznímu doladění.
Hydraulické ovládání disků
Pro ještě větší komfort obsluhy je stroj možné vybavit hydraulickým ovládáním zahrnovacích disků (volitelná výbava).
Nastavení přítlaku
Jednoduché mechanické nastavení přítlaku 1. řady hrotového dvojitého válce. Přítlakem se reguluje intenzita drobení hrud. Válec je osazen bezúdržbovými ložisky s vysokou úrovní zakrytování.
Přizvednutí radlic
Pro lokálně více utužené půdy, je možné přizvednout přední řadu radlic, a tím dočasně snížit tahový odpor stroje. Přizvednutí radlic je také výhodné pro jednoduché samočištění prostoru mezi radlicemi.
Poloha křidélek
Polohu křidélek je možné výškově nastavit do třech poloh, a tím docílit optimálního zapravení rostlinných zbytků pro různé hloubky zpracování.
Boční deflektory
Pro preciznější napojení jízd je stroj možné opatřit bočními deflektory, které jsou výškově natavitelné a automaticky kopírují terén.
Kulové ventily
Pro snazší odpojení hydraulických okruhů jištění radlic, při odstavení stroje jsou tyto okruhy opatřeny kulovými ventily.

Parametry

Technické parametry  Jednotky Digger 3 N Digger 4 N
Pracovní šířka mm 2 900 3 900
Transportní šířka mm 2 990 3 990
Transportní výška mm  1 790  1 790
Celková délka stroje mm 3 520─4 000 3 520─4 000
Pracovní hloubka mm 250─500 250─500
Počet radlic ks 5 / 7  9
Rozteč radlic mm 572 / 425 425
Počet řad radlic ks 2 2
Rozteč řad mm 950 950
Šířka radlice s křidélky mm 75 / 295 75 / 295
Světlost rámu mm  750 750
Pracovní výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7
Tažný prostředek 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 25 25
Maximální svahová dostupnost ° 11 11
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4
Hmotnost stroje kg 2 200─2 800 2 900─3 700
Technické parametry  Jednotky Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Pracovní šířka mm 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportní šířka mm 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportní výška mm  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Celková délka stroje mm 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Pracovní hloubka mm 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Objem zásobníku l     2 000 2 000 2 000 2 000
Rozsah dávkování hnojiva kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Počet radlic ks  9 7 9 7 9
Rozteč radlic mm 425 425 425 425 425 425
Počet řad radlic ks 2 2 2 2 2 2
Rozteč řad mm 950 950 950 950 950 950
Šířka radlice s křidélky mm 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Světlost rámu mm  750 750 750 750 750 750
Pracovní výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Tažný prostředek 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 25 25 25 25 20 20
Maximální svahová dostupnost ° 11 11 11 11 11 11
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4    TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnost stroje kg 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Technické parametry  Jednotky Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Pracovní šířka mm 2 900 3 900  
Transportní šířka mm 2 990 3 990 2 990
Transportní výška mm 2 790 2 790 2 600
Celková délka stroje mm 10 980 10 980 7 500
Pracovní hloubka mm 250─500 250─500  
Objem zásobníku l  5 000 5 000  5 000
Rozsah dávkování hnojiva kg/ha  70─300 70─300  70─300
Počet radlic ks  9  
Rozteč radlic mm 425 425  
Počet řad radlic ks 2 2  
Rozteč řad mm 950 950  
Šířka radlice s křidélky mm 75 / 295 75 / 295  
Světlost rámu mm  750 750  
Pracovní výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7  
Tažný prostředek 1 kW
HP
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12  
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 11 11 11
Rozměr pneu - transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4  TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnost stroje kg 5 150─5 750 5 850─6 650 2 900

1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Příslušenství

Válce

Diskový válec SDR
Průměr  580 mm
Hmotnost 220 kg/m
Dvojitý hrotový válec DSR
Průměr 570/570 mm
Hmotnost  175 kg/m 
Přídavný boční válec

Velmi důležitá je správná volba typu zadního válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Válec půdu zpětně utuží a dále rozdrobí a urovná. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje. 

Válec Diskový
SDR
Dvojitý hrotový
DSR
Drobení  ●●●○ ●●○○
Pěchování ●●●● ●●●○
Hloubkové vedení ●●●● ●●●●
Odolnost proti ucpávání ●●●○ ●●●●
Vhodnost do kamenitých půd ●●●○  ●●●○
Vhodnost do mokrých půd ●●●●  ●●●●
Těžké půdy ●●●●  ●●●●
Střední půdy ●●●●  ●●●●
Lehké půdy ●●●○  ●●●○

Dláta

Dláto 75 CARBIDE
Dláto 55 CARBIDE
Dláto 75 MULTICARBIDE PRO
Dláto 50 MULTICARBIDE PRO
  

Volitelná výbava

Boční deflektory
Hydraulické ovládání disků
Opěrná kopírovací kola

Pro variantu s hydraulickým jištěním.