Hloubkový kypřič s aplikací hnojiva Digger Fert+ / Digger Fert+ Compact

 

Technologie

1 Zóna hlubokého kypření a promíchání rostlinných zbytků. Hloubka kypření 25–50 cm. Speciální tvar kypřících dlát zajišťuje výborné vnikání i do silně utužených půd s velmi nízkým tahovým odporem. Kypřící dláta jsou ve dvou řadách. V extrémních podmínkách lze pracovat pouze s jednou řadou dlát a tím snížit tahový odpor.
2 Zóna ukládání hnojiv. Do prokypřených pásů jsou ukládána granulovaná hnojiva do dvou horizontů.
3 Zóna urovnání hrůbků. Urovnávací disky také zvyšují efekt zapravení rostlinných zbytků.
4 Zóna drobení hrud a zpětného utužení půdy. Optimální zpětné utužení půdy zajišťuje dobré vsakování srážek i vzlínání půdní vláhy k povrchu.

Uložení hnojiva

Část hnojiva je umístěno pod povrch do spodní části zpracovaného půdního profilu a část těsně pod povrch + plošně do stran

Technika

Hloubkový kypřič s aplikací hnojiva Digger Fert+

 1. Zásobník hnojiva Monsun MF o objemu 1 100 litrů.
 2. Rozvod hnojiva potrubím k rozdělovací hlavě.
 3. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25 - 50 cm. Přihnojování granulovanými hnojivy do dvou úrovní hloubky.
 4. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 5. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

Hloubkový kypřič s aplikací hnojiva Digger Fert+ Compact

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25 - 50 cm. Přihnojování granulovanými hnojivy do dvou úrovní hloubky.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

Hloubkový kypřič s aplikací hnojiva Digger P Fert+ Compact

 1. Masivní radlice situované do 2 řad pro hluboké prokypření 25 - 50 cm. Přihnojování granulovanými hnojivy do dvou úrovní hloubky.
 2. Zahrnovací disky pro srážení odletujících hrud a částečné řezání hrud na povrchu.
 3. Zadní dvojitý hrotový válec pro rozdrobení hrud.

3

Digger N Fert+

přední zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

5

Digger P Fert+ COMPACT

oj a zadní válec, integrovaný zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

4

Digger N Fert+ COMPACT

integrovaný zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

6

Digger P HW

doplňkový nosič s nápravou, zásobník hnojiva, přihnojování do 2 horizontů

Varianty stroje

Díky různým variantám je tento stroj schopný vyhovět rozdílným požadavkům podle vašich potřeb. Podívejte se na varianty, které u nás můžete dostat.

Digger N Fert+
Stroj s předním zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger N Fert+ Compact
Stroj s integrovaným zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger P Fert+ Compact
Polonesená varianta stroje vybavená ojí a zadním pneumatikovým válcem. S integrovaným zásobníkem hnojiva a přihnojováním do 2 horizontů.
Digger P HW
Polonesená varianta stroje s doplňkovým nosičem zásobníku hnojiva s nápravou, přihnojování do 2 horizontů.

Digger Fert+ v agregaci s předním zásobníkem Monsun MF

Základem stroje Digger Fert+ je hloubkový kypřič Digger doplněný o aplikační sadu pro aplikaci granulovaných hnojiv do kořenové zóny půdního profilu. Digger Fert+ jedním přejezdem půdu prokypří v podorniční vrstvě, zapraví rostlinné zbytky do orniční vrstvy při současné aplikaci hnojiva do dvou úrovní zásobní zóny.

Digger Fert+ se skládá z:

 1. Hloubkového kypřiče Digger
 2. Pevného a pružného vedení hnojiva od čelního zásobníku, umístěného na traktoru
 3. Rozdělovací hlavy umístěné v centrální části stroje
 4. Pružných svodů hnojiva od rozdělovací hlavy k první a druhé řadě pracovních orgánů hloubkového kypřiče Digger Fert+

Monsun MF se skládá z:

 1. Čelního zásobníku o objemu 1 100 l
 2. Originálního a spolehlivého dávkovače Accord s rozsahem aplikace do 400  kg/ha, dle typu hnojiva
 3. Krokové kolo pro mechanické řízení dávkování hnojiva
 4. Mechanicky poháněného ventilátoru vývodovým hřídelem

Více informací o Monsunu MF na produktové stránce.

Oba stroje Digger Fert+ a Monsun MF lze libovolně používat v kombinaci s jinými stroji. Digger Fert+ lze rovněž používat bez přihnojení jako základní typ Digger. Na přání lze dodat aplikační sadu ke strojům Digger k dodatečné montáži.

Základem stroje Digger Fert+ je hloubkový kypřič Digger doplněný o aplikační sadu pro aplikaci granulovaných hnojiv do kořenové zóny půdního profilu. Digger Fert+ jedním přejezdem půdu prokypří v podorniční vrstvě, zapraví rostlinné zbytky do orniční vrstvy při současné aplikaci hnojiva do dvou úrovní zásobní zóny.

Digger Fert+ se skládá z:

 1. Hloubkového kypřiče Digger
 2. Pevného a pružného vedení hnojiva od čelního zásobníku, umístěného na traktoru
 3. Rozdělovací hlavy umístěné v centrální části stroje
 4. Pružných svodů hnojiva od rozdělovací hlavy k první a druhé řadě pracovních orgánů hloubkového kypřiče Digger Fert+

Monsun MF se skládá z:

 1. Čelního zásobníku o objemu 1 100 l
 2. Originálního a spolehlivého dávkovače Accord s rozsahem aplikace do 400  kg/ha, dle typu hnojiva
 3. Krokové kolo pro mechanické řízení dávkování hnojiva
 4. Mechanicky poháněného ventilátoru vývodovým hřídelem

Více informací o Monsunu MF na produktové stránce.

Oba stroje Digger Fert+ a Monsun MF lze libovolně používat v kombinaci s jinými stroji. Digger Fert+ lze rovněž používat bez přihnojení jako základní typ Digger. Na přání lze dodat aplikační sadu ke strojům Digger k dodatečné montáži.

Dláta
Dláta obsahují aplikační nástavec, kterými lze nastavit obě hloubky aplikace hnojiva.
Rozdělovač
Ventilátor s hydraulickým pohonem dopravuje vzduchem hnojivo ke všem dlátům přes rozdělovací hlavu.

Digger Fert+ Compact

Základem stroje Digger Fert+ Compact je hloubkový kypřič Digger doplněný o integrovaný objemný zásobník s dávkovacím zařízením. Digger Fert+ Compact jedním přejezdem půdu prokypří v podorniční vrstvě, zapraví rostlinné zbytky do orniční vrstvy při současné aplikaci hnojiva do dvou úrovní zásobní zóny.

Zásobník o objemu 2 000 l s masivním roštem pro ochranu podávacího šneku, který spolehlivě dávkuje hnojivo do dávkovače Accord. Podávací šnek plynule dávkuje všechny druhy hnojiv i ve vlhkých podmínkách, kdy může hnojivo zůstávat v zásobníku. Hladinu hnojiva lze přehledně kontrolovat průzory v zásobníku. Celé dávkovací zařízení je vyrobeno z nerezu, s vysokou odolností proti působení hnojiv.

Základem stroje Digger Fert+ Compact je hloubkový kypřič Digger doplněný o integrovaný objemný zásobník s dávkovacím zařízením. Digger Fert+ Compact jedním přejezdem půdu prokypří v podorniční vrstvě, zapraví rostlinné zbytky do orniční vrstvy při současné aplikaci hnojiva do dvou úrovní zásobní zóny.

Zásobník o objemu 2 000 l s masivním roštem pro ochranu podávacího šneku, který spolehlivě dávkuje hnojivo do dávkovače Accord. Podávací šnek plynule dávkuje všechny druhy hnojiv i ve vlhkých podmínkách, kdy může hnojivo zůstávat v zásobníku. Hladinu hnojiva lze přehledně kontrolovat průzory v zásobníku. Celé dávkovací zařízení je vyrobeno z nerezu, s vysokou odolností proti působení hnojiv.

Dávkovač
Dávkovač je poháněn mechanicky krokovým kolem, s možností jemného či hrubého dávkování od 70 do 300 kg/ha dle druhu hnojiva.
Rozdělovač
Ventilátor s hydraulickým pohonem dopravuje vzduchem hnojivo ke všem dlátům přes rozdělovací hlavu.
Dláta
Dláta obsahují aplikační nástavec, kterými lze nastavit obě hloubky aplikace hnojiva. Minimální hloubka aplikace do povrchové zóny, maximální hloubka zásobního hnojení až do 38 cm.
Schůdky
Pro snadný a bezpečný přístup obsluhy k násypce je Digger Fert+ Compact vybaven širokými schůdky pro snadné čištění, plnění a kontrolu.
Nerezové nastavení dávkovače
Odolné proti korozi.
Nerezový dávkovač
Spolehlivé dávkování hnojiva, odolné proti korozi.
Přestavba starších strojů
Na přání lze dodat aplikační sadu ke strojům Digger k dodatečné montáži.

Parametry

Technické parametry  Jednotky Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Pracovní šířka mm 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportní šířka mm 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportní výška mm  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Celková délka stroje mm 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Pracovní hloubka mm 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Objem zásobníku l     2 000 2 000 2 000 2 000
Rozsah dávkování hnojiva kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Počet radlic ks  9 7 9 7 9
Rozteč radlic mm 425 425 425 425 425 425
Počet řad radlic ks 2 2 2 2 2 2
Rozteč řad mm 950 950 950 950 950 950
Šířka radlice s křidélky mm 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Světlost rámu mm  750 750 750 750 750 750
Pracovní výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Tažný prostředek 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 25 25 25 25 20 20
Maximální svahová dostupnost ° 11 11 11 11 11 11
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4    TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnost stroje kg 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Technické parametry  Jednotky Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Pracovní šířka mm 2 900 3 900  
Transportní šířka mm 2 990 3 990 2 990
Transportní výška mm 2 790 2 790 2 600
Celková délka stroje mm 10 980 10 980 7 500
Pracovní hloubka mm 250─500 250─500  
Objem zásobníku l  5 000 5 000  5 000
Rozsah dávkování hnojiva kg/ha  70─300 70─300  70─300
Počet radlic ks  9  
Rozteč radlic mm 425 425  
Počet řad radlic ks 2 2  
Rozteč řad mm 950 950  
Šířka radlice s křidélky mm 75 / 295 75 / 295  
Světlost rámu mm  750 750  
Pracovní výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7  
Tažný prostředek 1 kW
HP
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12  
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 11 11 11
Rozměr pneu - transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4  TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnost stroje kg 5 150─5 750 5 850─6 650 2 900

1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Hloubkový kypřič Digger 3 P Fert+ Compact

Hloubkový kypřič Digger 3 P Fert+ Compact

Příslušenství

Zobrazovací jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozměr displeje 8"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 2
Vstup pro kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Výbava  
Rozměr displeje 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 5
Vstup pro kamery OK
GSM modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nelze dokoupit 
OK V základní výbavě