Secí stroj Falcon PRO


Secí stroj Falcon PRO


Konfigurace stroje bez přihnojování

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Široké možnosti aplikace hnojiv a setí více plodin v jedné operaci

Varianta FertS

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Varianta Fert+

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Secí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PROSecí stroj Falcon PRO

Technologie

Falcon PRO: Předzpracující disková sekce pro celoplošné zpracování půdy

Falcon PRO: Přední válec + předzpracující disková sekce pro celoplošné zpracování půdy

Falcon PRO: Předzpracující 4-řadá dlátová sekce pro celoplošné zpracování půdy

Falcon PRO: Předzpracující 3-řadá dlátová sekce, rozteč 250 / 300 / 334 mm pro technologii STRIP-TILL

Falcon PRO: Předzpracující 3-řadá dlátová sekce, rozteč 250 / 300 / 334 mm pro technologii STRIP-TILL

Falcon PRO: Předzpracující coulter sekce pro celoplošné zpracování půdy

Falcon PRO: Předzpracující coulter sekce pro celoplošné zpracování půdy

1 Zóna základního urovnání povrchu půdy. Precizně urovnaný povrch půdy umožňuje následné rovnoměrné kypření a utužení seťového lůžka.
2 Zóna předzpracování půdy. Předzpracování půdy může být prováděno různými pracovními nástroji, a to celoplošně do hloubky setí nebo zónově do hloubky až 25 cm. Předzpracování půdy zajištuje provzdušnění, urovnání a optimální prokypření. Dochází také k optimálnímu rozptýlení rostlinných zbytků.
3 Zóna ukládání hnojiv. Granulovaná hnojiva jsou ukládána do kořenové zóny budoucích rostlin, a to buď přímo pod každý řádek nebo mezi dva řádky. Hloubka uložení hnojiv může být 6–25 cm dle použité sekce.
4 Zóna zpětného utužení půdy a obnovení hloubkové kapilarity. Hloubkové utužení zajistí účinné vzlínání půdní vody k povrchu půdy i v sušších podmínkách.
5 Zóna urovnání půdy a finálního rozptýlení rostlinných zbytků před uložením osiva. Prutový zavlačovač účinně rovná povrch půdy a čistí prostor řádků od rostlinných zbytků.
6 Zóna tvorby seťového lůžka a ukládání osiva. Dvojdiskové secí botky účinně vytváří utužené seťové lůžko (V drážku) a precizně ukládají osivo do požadované hloubky. Díky vysokému přítlaku lze na secí botky přenést až 70% hmotnosti celého stroje. Utužené seťové lůžko a V drážka zajišťují výborný kontakt osiva s půdou a půdní vodou.
7 Zóna bočního přimáčknutí osiva. Kopírovací kolečko stlačí V drážku s osivem, díky čemuž dojde k bočnímu přimáčknutí osiva k půdě. Nad osivem zůstává kyprý prostor pro snadné vzcházení rostlin.
8 Zóna zakrytí osiva a urovnání povrchu půdy. Integrovaný prutový zavlačovač zajistí výborné zakrytí osiva a precizní urovnání povrchu půdy.

Plně elektronické řízení a kontrola funkcí secího stroje

 • přehledný terminál komunikující po síti ISObus s traktorem a strojem
 • desítky kontrolních čidel na celém secím stroji
 • elektricky poháněné dávkovací zařízení s plně automatickým řízením výsevku dle aktuální pracovní rychlosti
 • vysoce přesné snímání pracovní rychlosti radarem nebo speciální GPS anténou
 • možnost nezávislého řízení více dávkovačů osivo/hnojivo
 • optoelektronická kontrola toku osiva ke každé secí botce s možností vysoce přesného počítání jednotlivých zrn v reálném čase pro automatickou korekci výsevku
 • možnost plně automatického spínání jednotlivých secích botek podle GPS pozice (section control)
 • možnost variabilního dávkování osiva/hnojiva dle aplikačních map podle aktuální GPS pozice

Section control

Plně automatické spínání jednotlivých secích botek podle GPS pozice

 • zabraňuje přesevům, snižuje spotřebu drahého osiva až o 15 %
 • využívá TC traktoru, se kterým komunikuje po síti ISObus
 • po načtení tvaru pozemku do systému se vytvoří virtuální souvrať
 • na terminálu traktoru se vykresluje zasetá plocha

Setí více plodin jedním přejezdem

3 samostatné zásobníky s odděleným dávkovačem
Setí 3 plodin jedním přejezdem
Setí 3 plodin jedním přejezdem: tráva, hrách, vojtěška
Setí 2 plodin jedním přejezdem: ječmen, jetel

Setí širokořádkových plodin

 • agregace stroje pro přesné setí
 • předpříprava půdy
 • možnost aplikace hnojiv

Volba předzpracující sekce

 • libovolná kombinace s jakoukoliv předzpracující sekcí
 • agregace stroje pro přesné setí
 • předpříprava půdy
 • možnost aplikace hnojiv

Volba předzpracující sekce

 • libovolná kombinace s jakoukoliv předzpracující sekcí

Technika

Příklady možných konfigurací

Secí stroj Falcon 4 PRO Fert+ FIX
Dvoukomorový zásobník pro hnojivo a osivo o celkovém objemu 6000 litrů, předzpracující 3-řadá dlátová sekce, integrovaný pneumatikový pěch s šípovým vzorkem, secí sekce s roztečí botek 12,5 cm
Secí stroj Falcon 6 PRO Fert+
Tříkomorový zásobník pro hnojivo a 2 druhy osiva o celkovém objemu 6000 litrů, předzpracující disková sekce s flexiboardem, přihnojovací diskové jednotky, integrovaný pneumatikový pěch s šípovým vzorkem, section control, secí sekce s roztečí botek 12,5 cm
Secí stroj Falcon 6 PRO Fert+
Tříkomorový zásobník pro hnojivo a 2 druhy osiva o celkovém objemu 6000 litrů, předzpracující 3-řadá dlátová sekce, integrovaný pneumatikový pěch s industriálním vzorkem, section control, secí sekce s roztečí botek 16,7 cm
Secí stroj Falcon 6 PRO
Tříkomorový zásobník pro hnojivo a 2 druhy osiva o celkovém objemu 6000 litrů, předzpracující 4-řadá dlátová sekce, integrovaný pneumatikový pěch s industriálním vzorkem, secí sekce s roztečí botek 16,7 cm
Secí stroj Falcon 8 PRO Fert+ QH
Tříkomorový zásobník pro hnojivo a 2 druhy osiva o celkovém objemu 8000 litrů, předzpracující disková sekce s flexiboardem, přihnojovací diskové jednotky, integrovaný pneumatikový pěch s šípovým vzorkem, section control, secí sekce zavěšena na 3-bodovém závěsu s možností rychlé výměny
Secí stroj Falcon 8 PRO Fert+
Tříkomorový zásobník o celkovém objemu 8000 litrů + secí jednotka Microdrill umožňující setí až 4 různých plodin či 3 různých plodin s přihnojením, předzpracující disková sekce, přihnojovací diskové jednotky, integrovaný pneumatikový pěch s industriálním vzorkem, secí sekce s roztečí botek 12,5 cm

Vysoká variabilita stroje

Výhodou konstrukce tohoto stroje je jeho víceúčelovost a nastavitelnost přinášející vysokou variabilitu práce.

Výsevná botka
Možnost nastavení různých hloubek setí na sudých a lichých botkách. Nezávislé setí dvou plodin.
Dělený zásobník
Využití možnosti přihnojování při setí. Dvoukomorový zásobník o objemu 6.000 litrů dělený v poměru 40:60 (hnojivo : osivo).
Nízký tlak na půdu
Pěch s velkými nízkotlakými pneumatikami zaručující nízký tlak na půdu a vynikající kopírování. Perfektní urovnání a utužení povrchu před secími botkami.
Zavlačovač
Zavlačovač za pneumatikovým pěchem, který čistí a částečně připravuje seťové lůžko před secími botkami.
Objemný zásobník
Násypka o objemu 4 000 litrů (ve verzi s přihnojením 6 000 litrů) zefektivňuje práci snížením počtu nutných plnění.
Falcon PRO Fert+ & Micro Drill

Robustní konstrukce

Použité zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

 • pružná konstrukce
 • bezúdržbové uložení disků
 • jištění proti přetížení
Výborné kopírování terénu
Pružná konstrukce rámu výborně tlumí rázy a kopíruje terén.
Bezúdržbová ložiska
Bezúdržbové uložení všech disků o průměru 490 mm zajišťující provoz stoje bez nutnosti domazávání.
Bezúdržbové uložení botek
Odolné a bezúdržbové pryžové uložení výsevných botek pro přizpůsobení se terénu s jištěním proti přetížení.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání, ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

 • Snadné nastavení hloubky setí, přítlaku botek a výsevné dávky.
 • Jednoduchý elektronický systém s intuitivním ovládáním.
 • Minimum seřizovacích míst.
 • Minimum mazacích míst.
Nastavitelný přítlak botek
Hydraulicky plynule nastavitelný přítlak botek.
Nastavení pracovní hloubky přední sekce
Jednoduché nastavení pracovní hloubky přední sekce dle přehledné tabulky pomocí vymezovacích podložek na pístnicích.
Nastavení hloubky setí
Velice jednoduché a rychlé nastavení požadované hloubky setí.
Nastavení bočních deflektorů
Výškově a podélně stavitelné boční deflektory pro usměrnění zpracované půdy a plynulé napojení jednotlivých jízd.
Přetlakový zásobník
Snadné plnění zásobníku osivem
Široká a dlouhá obslužná lávka pro bezpečné a pohodlné plnění násypky osivem.

Chytře řešená konstrukce stroje

Díky modulovému systému je možné stroj nastavit pro mnoho různých technologií setí všech běžných plodin. Obrovskou výhodou je i možnost setí dvou plodin do dvou různých hloubek při jednom průjezdu.

 • Modulový systém umožňuje zvolit různé technologie setí.
 • Modulový systém umožňuje rychlou výměnu pracovních sekcí dle potřeb.
 • Přesné kopírování půdy.
 • Velmi nízký tlak na půdu – velké nízkotlaké pneumatiky = samočistící efekt, stroj netvoří koleje, tlumí rázy.
 • Možnost paralelního setí dvou plodin do dvou různých hloubek.
Přihnojovací jednotky
Přihnojovací jednotky s aplikátory granulovaného hnojiva.
Rychloupínací systém (Quick-change system)
Pro výměnu předseťových sekcí.
Dávkovač osiva Farmet
Moderní válečkový dávkovač s výměnnými válečky.
Rychloupínací systém (Quick hitch)
Přes TBZ.
TBZ závěs
Pro rychlou výměnu secích sekcí.

Šnekové nebo válečkové dávkovače hnojiva

Šnekový dávkovač Fert+
Moderní šnekový dávkovač. Vedení hnojiva k přihnojovacím jednotkám.
Šnekový dávkovač Fert+
Válečkový dávkovač FertS
Moderní válečkový dávkovač s výměnnými válečky. Vedení hnojiva přímo k osivu.

Modularita

Výběr z široké nabídky variant pracovních sekcí

Vybírat můžete z široké nabídky variant v každé pracovní sekci podle vašich potřeb a technolgie setí, kterou chcete použít. Volitelně můžete upravovat zásobník, předzpracující sekci, secí sekci i mezisekci.

Secí stroj Falcon PRO

Zásobník

Jednokomorový zásobník
Jednoduchá univerzální konstrukce pro setí bez přihnojování.

Dvoukomorový zásobník (tříkomorový) – s přihnojováním granulovanými hnojivy
Dvoukomorový -  setí s přihnojením popř. pro současné setí krycí plodiny. Tříkomorový (rozdělený odnímatelnou příčkou) – pro setí dvou plodin s přihnojením.

Předzpracující sekce

Předzpracující 3-řadá dlátová sekce, rozteč 250 / 300 / 334 mm pro technologii STRIP-TILL
Pásové prokypření s možností přihnojování granulovanými hnojivy do hloubky až 250 mm.

Předzpracující 2-řadá dlátová sekce, rozteč 250 / 300 / 334 mm pro technologii STRIP-TILL
Vhodné pro speciální technologii pásového zpracování půdy a setí.

Předzpracující 4-řadá dlátová sekce pro celoplošné zpracování půdy
Vhodná zejména do vlhkých podmínek - setí jařin.

Předzpracující disková sekce pro celoplošné zpracování půdy
Univerzální pracovní sekce, zpracování půdy do hloubky seťového lůžka, max 100 mm.

Rotační brány
Vhodné pro precizní přípravu seťového lůžka.

Flexi-board - lopatkový přední smyk
Pro rovnoměrné rozprostření hrud a rostlinných zbytků po celém záběru stroje. Rozhození větších hrud pod kola válce.

Secí sekce

Dvoudisková secí sekce (rozteč 125 / 150 / 167 mm)
Rozteč 125 / 150 / 167 mm – vhodné pro setí obilovin, luskovin.

Dvoudisková secí sekce (rozteč 250 / 300 / 334 mm)
Rozteč 250 / 300 / 334 mm – v kombinaci s předzpracující třířadou dlátovou sekcí STRIP TILL je vhodná pro pásové zpracování půdy, setí s možností přihnojení v jedné linii do hloubky až 200 mm. Ideální pro setí řepky ozimé.

Přesné setí širokořádkových plodin
Pro setí širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, řepka). S možností přihnojení z obou stran řádku.

Mezisekce

Přihnojovací disková sekce
Pro přihnojování granulovanými hnojivy. Vždy mezi každé 2 řádky plodiny. Vždy s dvoukomorovým zásobníkem.

Přihnojovací dlátová sekce
Integrovaná do 2(3)-řadé STRIP-TILL sekce. Vždy s dvoukomorovým zásobníkem.

Flexi-board
Pro rovnoměrné rozprostření hrud a rostlinných zbytků po celém záběru stroje. Rozhození větších hrud pod kola válce.

Parametry

 Technické parametry  Jednotky Falcon 3 PRO
Falcon 3 PRO QH
Falcon 4 PRO
Falcon 4 PRO QH
Falcon 4 FIX PRO
Falcon 4 FIX PRO QH
Falcon 6 PRO
Falcon 6 PRO QH
Falcon 8 PRO
Falcon 8 PRO QH
Pracovní šířka mm 3 000 4 000 4 000 6 000 8 000
Transportní šířka mm 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Transportní výška mm 3 100 3 350 3 100 3 350 4 000
Celková délka stroje s přihnojením mm 9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
Celková délka stroje bez přihnojení mm 8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
Hloubka setí mm 0─80 0─80 0─80 0─80 0─80
Objem zásobníku bez přihnojení l 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 / 6 000
Objem zásobníku s přihnojením
(rozdělení 40:60)
l 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 / 8 000

Plnící výška zásobníku

mm 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 / 3 250
Rozměr plnícího otvoru
bez přihnojení
s přihnojením
mm
1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620
Počet secích botek
(rozteč 125 / 150 / 167 mm) 4
ks 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24 32 / 26 / 24 48 / 40 / 36 64 / 52 / 48
Počet přihnojovacích botek
(rozteč 250 / 300 / 334 mm)
ks 12 / 10 / 9 16 / 13 / 12 16 / 13 / 12 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24
Přítlak secích botek /
přihnojovací
kg 50─120 /
až 200
50─120 /
až 200
50─120 /
až 200
50─120 /
až 200
50─120 /
až 200
Průměr secího disku dvoudisková botka / přítlačného kolečka mm 355 / 330 355 / 330 355 / 330 355 / 330 355 / 330
Počet kypřících disků ks 23 31 31 49 67

Počet dlát 3-řadé sekce hloubka 250 mm (rozteč 250 / 300 / 334 mm)

ks 12 / 10 / 9 16 / 13 / 12 16 / 13 / 12 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24

Počet dlát 2-řadé sekce hloubka 250 mm (rozteč 250 / 300 / 334 mm)

ks 8 10 10 16 22
Pracovní výkon ha/h 3─4,5 4─ 6 4─6 6─9 8─12
Tažný prostředek 1 kW
HP
92
125
117
160
117
160
161
220
205
280
Pracovní rychlost km/h 10─20 10─20 10─20 10─20 10─20
Maximální přepravní rychlost 5 km/h 30 30 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 6 6 6 6 6
Rozměr pneu - transport   405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
Typ brzdy / rozvod 3, 5   vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový
Potřebný tlak 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Počet hydraulických okruhů / tlak bar 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200
Počet hydrospojek / typ   6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar)   1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20
Průtok oleje hydraulického ventilátoru l/min 30─40 30─40 30─40 30─40 30─40
Průtok oleje pro ovládání stroje l/min 50─60 50─60 50─60 50─60 50─60
Požadavek na elektrickou soustavu   12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 2 a 3  TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnost stroje bez přihnojení 2 kg 4 830─5 840 5 340─7 580  5 180─7 350 6 800─8 920 8 440─10 240
Hmotnost stroje s přihnojením 2 kg 5 630─6 140 6 630─8 420  6 430─8 170 8 000─9 860 10 600─13 140


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Hmotnost stroje podle výbavy.
3 Alternativa hydraulické brzdy / provozní tlak 130 ± 5 bar.
4 Falcon 4 PRO a Falcon 8 PRO mají rozteč secích botek 154 mm.
5 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Falcon 6 PRO Fert+ | rychlé jarní setí

Příslušenství

Zobrazovací jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozměr displeje 8"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 2
Vstup pro kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Výbava  
Rozměr displeje 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 5
Vstup pro kamery OK
GSM modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nelze dokoupit 
OK V základní výbavě 

Disky

Disk přihnojovací
Disk kypřící

Dláta

Dláto MULTICARBIDE
Dláto s hrotem MULTICARBIDE
Dláto CARBIDE

Tvorba kolejových řádků

Klapky kolejových řádků
Section Control

Volitelná výbava

Dvouhadicové jednookruhové vzduchové brzdy

Falcon 4 a Falcon 6 - za příplatek.
Falcon 8 - ve standardní výbavě.

Kypřiče stop kol traktoru
Značení kolejových řádků
Hydraulicky sklápěné znamenáky

Znamenáky ovládané hydraulicky a automaticky přes řídící systém.

Zvětšený zásobník

Objem 8 000 litrů

Vozík pro snadnou výměnu přední sekce