Farmet získal jako jeden z prvních EU homologaci!

16. 1. 2020
Společnost Farmet a.s. získala po náročném a dlouhém procesu velmi důležitou homologaci na většinu strojů ve výrobním programu dle nařízení EU č. 167/2013. Tato homologace umožňuje snadné získání technického osvědčení zvláštního vozidla v kterékoliv členské zemi EU. Farmet a.s. se stává jednou z prvních společností na trhu, která homologaci získala.
Farmet získal jako jeden z prvních EU homologaci!

Získání homologace dokládá vysokou technickou úroveň našich výrobků a vysokou úroveň naší odpovědnosti. Disponujeme vysoce kvalifikovaným týmem pracovníků, a širokým technickým a technologickým zázemím. Máme certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015 a naše technická dokumentace k výrobkům je plně kompatibilní s požadavky legislativy EU. Získání EU homologace bylo pro naši společnost prioritou.

Nová evropská homologace se vztahuje pouze na stroje s transportní nápravou (polonesené stroje). U strojů bez transportní nápravy (nesené stroje) zůstává systém národních schválení jako doposud.

Požadavek na homologaci EU bude nyní možné zvolit při konfiguraci stroje při objednání. Ke každému homologovanému stroji následně při dodání zákazník  obdrží tzv. COC list (Certificate of Conformity)

Na základě tohoto COC listu bude na příslušném úřadě kteréhokoliv členského státu EU vydáno technické osvědčení zvláštního vozidla opravňující k provozu po pozemních komunikacích. Ten opravňuje k jízdě se strojem na pozemních komunikacích v členské zemi EU, kde byl stroj přihlášen. Tímto odpadá pracná, finančně náročná a obtěžující lokální certifikace polonesených strojů.

V případě potřeby provozu v příhraničních oblastech dvou států a nutnosti přejíždění státních hranic lze na základě COC listu zažádat o registraci zvláštního vozidla. Příslušný úřad stroj zaregistruje, vydá technický průkaz zvláštního vozidla a registrační značku.

Nová homologace doplňuje standardní prohlášení CE (Conformité Européene), které bude dále standardně vydáváno ke každému stroji jako doposud a které potvrzuje, že výrobek prošel procesem posuzování shody s požadavky na bezpečnost a je při používání bezpečný.

Nad rámec legislativou požadovaných údajů je štítek umístěný na stroji doplněn o QR kód. Tento kód obsahuje všechny základní údaje o stroji. Lze ho využít pro snadnou komunikaci s výrobcem například pro registraci stroje, snadné řešení záručního a pozáručního servisu a objednávání náhradních dílů.

V rámci evropské homologace je sjednocena řada technických požadavků, které se dosud v jednotlivých členských zemích EU částečně lišily. Asi nejvýznamnější je sjednocení požadavku na brzdy u strojů, které mají hmotnost na transportní nápravu převyšující 3500 kg. Doposud platil v některých zemích včetně ČR limit 3000 kg. Tím se otevírá možnost provozovat na pozemních komunikacích legálně nově i některé větší stroje bez brzd. Pozor však na limity pro nebržděný přívěs u traktorů, které jsou často velmi nízké - typicky cca 3000 kg u traktorů výkonové kategorie 200 – 300 k. Vhodnou konfiguraci stroje je proto nutné vždy zvolit i s ohledem na deklarované parametry traktorů! Bezpečnost provozu je vždy na prvním místě!

Dušan Gavlas
Farmet a.s.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.